KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

Mototuristika

Je to druh turistiky , při které je k přesunu používáno motorové vozidlo a jehož neoddělitelnou součástí je aktivní pohyb během nebo v cíli cesty  ( pěší , cyklo , lyže a pod. ) .

Mototuristika v rámci KČT zahrnuje také camping a caravaning . Pro pobyt v cíli cesty lze využít tažený obytný přívěs , ale i stan či obytné auto . K jeho umístění se využívají vyhrazená místa – tábořiště nebo kempy , vyjimečně parkoviště . To vše je spojeno s pojmem karavaning . Bohužel se tento druh turistiky stal více individuální činností , než klubovou - napomohlo k tomu uvolnění hranic . V současné době ze shora uvedeného důvodu sekce mototuristiky byla utlumena . Jednotliví členové KČT však mototuristiku provádějí jako individuální akce v rámci odboru . KČT byl jedním ze zakladatelů ( 1993 ) nadále fungující organizace Federace campingu a caravaningu ČR . KČT je i nadále partnerem FCC ČR ( Deklarace o partnerství a spolupráci ze dne 10.3.2018 ) a je tudíž i reprezentantem v nadnárodní organizaci kempistů , karavanistů a autokaravanistů F.I.C.C. ( Fédération Internationale de Camping , Caravanning et Autocaravaning ) se sídlem v Bruselu . Tato organizace byla založena v roce 1933 sedmi evropskými státy , z nichž jeden byla předválečná ČSR . Po celou dobu zde měli Čechoslováci svého zástupce , většinou člena KČT nebo některé motoristické organizace . V současné době organizaci tvoří 39 států ze čtyř kontinentů . Organizace vydává každoročně od roku 1934 kempingovou kartu CCI ( Camping Card International ) , která umožňuje slevy v cca 2500 kempech v 35 zemích , včetně pojištění právní odpovědnosti za škodu nebo újmy na zdraví třetích osob .

Kartu získají členové KČT ( platí jeden rok – platnost je od 1.1. do 31.12. příslušného roku ) dle informací na www.fcc-cr.cz . Žádosti o kartu je vhodné podat do 30.11. pro následující rok . Na této adrese lze rovněž získat každoročně aktualizovaný katalog Kategorizovaných kempů ČR .

Jiří Chvála  4. 4. 2019

Kontakt: mobil 608 304 307

 

 

 

 

 

 

Generální partner

Hlavní partneři


Další partneři

Podpořte

DMS

Podpořte