KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

Sekce moderních pěších tras

Zřízení Sekce moderních pěších tras schválilo ÚV KČT na svém zasedání dne 8. 6. 2018 a svým tematickým zaměřením byla začleněna do Rady značení. Cílem sekce MPT je zlepšení stávající sítě pěších turistických tras, a to zejména s ohledem na bezpečnost pěších turistů a jejich prožitek z turistiky. Jedním z hlavních úkolů sekce MPT je ve spolupráci se značkaři a aktivními turisty vytipovat nebezpečné úseky, kde turistické značené trasy vedou v souběhu s frekventovanou silnicí či cyklotrasou a najít alternativní vedení této trasy. U vybraných dálkových tras (Krušnohorská hřebenovka a Stezka podél Lužnice) usilujeme o získání evropského certifikátu Leading Quality Trails, který by mohl přispět k propagaci celého regionu.

předsedkyně

Ing. Zdeňka Šrédlová
tel: 736 754 581, e-mail: zdenka.sredlova@gmail.com

členové

Ing. Petra Jiroudková
Ing. Barbora Přechová
Ladislav Zoubek
Ing. Mojmír Nováček

 

Generální partner

Další partneři

  • Větší partneři
  • Partnerské spolky
  • Partnerské instituce, organizace a firmy
  • Mediální partneři

všichni partneři »