KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

Časopis Turista

 

Časopis TURISTA     

Již rok po založení Klubu českých turistů, tedy v roce 1889, začal vycházet klubový časopis, tehdy pod názvem Časopis turistů. Ten se přes varianty Turistika-Horolezectví nebo Turistika postupně ustálil na dnešní podobě TURISTA. V roce 2019 si připomínáme 130. výročí vzniku časopisu.
Webové stránky časopisu Turista s aktuálními zprávami najdete ZDE.

Časopis TURISTA v roce 2019

Obsahy jednotlivých čísel TURISTY za rok 2019 najdete ZDE

Do nového roku TURISTA vykročil s některými novinkami – časopis je rozšířen o další stránky, nová je koncepce, ceny časopisu a dále se zavedly zvýhodněné ceny předplatného pro členy KČT. Nová koncepce, stejně jako nové ceny časopisu pro členy KČT byly vyhlášeny a odsouhlaseny již na dubnové celostátní konferenci KČT. Rozšířený časopis v roce 2019 vychází o rozsahu 76 stran vč. obálky.

    Co je náplní časopisu TURISTA

    Novinky a zajímavosti z vlastivědy České republiky pro aktivní turisty, zejména o přírodních zajímavostech, kulturních, architektonických a technických památkách,

     

     

    • náměty na výlety zvláště pro ty, kdo se nejen vozí, ale i chodí, běžkují, jezdí na kole či na lodi,
    • informace o turistickém vybavení a o zdravotních aspektech turistiky, informace o službách pro turisty,
    • pozvánky na turistické akce, které jsou otevřeny veřejnosti,
    • poznávací soutěž o ceny, speciální vlastivědně-turistická křížovka, také s cenami pro luštitele,
    • v části „ZPRÁVY“ informace o klubové činnosti KČT.

     

    Zprávy z KČT

    Součástí časopisu jsou i ZPRÁVY Z KČT – ty si (na rozdíl od placeného časopisu) můžete přečíst a stáhnout zcela zdarma:

    Nová cena časopisu TURISTA

    Razantní navýšení cen za servis a poštovné, které provedla Česká pošta dvakrát během posledních dvou let, se promítlo i do ceny časopisu TURISTA. Od roku 2019 je pro nečleny KČT cena jednoho čísla časopisu 55 Kč, celoroční předplatné pro nečleny KČT pak bude 550 Kč.

    Předplatné časopisu TURISTA v roce 2019

    • Předplatné časopisu TURISTA ... ZDE

    Zhotovitel doporučuje využívat všem zájemcům o objednání celoročního předplatného nebo i jednotlivých čísel časopisu on-line objednací systém, který funguje nonstop. Tento systém vyžaduje pouze vyplnění základních údajů o objednateli. Potvrzení objednávky s uvedením výše platby a vystavení faktury po úhradě objednaného časopisu generuje tento systém automaticky. Tyto dokumenty jsou pak automaticky zasílány na e-mailovou adresu objednatele. Systém šetří čas a výrazně zjednodušuje evidenci.

    Zvýhodněné předplatné pro členy KČT

    Zvýhodněné celoroční předplatné pro členy KČT s rozšířeným či TOP členstvím je 390 Kč. Podmínky zvýhodněného předplatného pro členy KČT upravuje platná směrnice KČT „Členské příspěvky a členství v KČT“ (aktualizovanou verzi schválí pod označením ORG3/2018 ÚV KČT v listopadu 2018). Zvýhodněné předplatné se nevztahuje na členy se základním typem členství. Objednatelem časopisu za zvýhodněné předplatné hromadnou objednávkou je výhradně odbor KČT, výjimečně oblast KČT, příp. ústřední sekretariát KČT. Objednatel zodpovídá za to, že zvýhodněné předplatné bude poskytnuto pouze členům s rozšířeným či TOP členstvím. Objednávky je možno zaslat kdykoli, nejlépe však do 15. ledna 2019. Je možno objednávat i čísla, která již vyšla, avšak pouze do vyčerpání zásob. Hromadná objednávka musí obsahovat název, číslo a sídlo odboru KČT, dále jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon osoby odpovědné za objednání (na tuto adresu přijde složenka a faktura) a také jména, příjmení i přesné, platné a kompletní adresy jednotlivých předplatitelů (na jejich adresy bude časopis zasílán). Objednávky se zasílají buď poštou na adresu Lidé&Hory, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, nebo v elektronické podobě na e-mail turista@lideahory.cz.

    Platby se provádějí až na základě obdržené faktury. Případné reklamace, problémy či nejasnosti ohledně objednávání lze řešit na tel. +420 257 315 459 (prodejna MAPIS) nebo na e-mailu turista@lideahory.cz. Kontaktní osobou je pan Roman Mejšner.

     

    Poznámka a doplnění zhotovitele

    Podle ORG3/2018 bude zvýhodněné celoroční předplatné poskytováno pouze těm členům KČT, kteří mají u svého odboru nebo oblasti řádně uhrazeno rozšířené či TOP členství. Zhotovitel nebude přijímat objednávky zvýhodněného předplatného jednotlivých předplatitelů z řad KČT bez potvrzení příslušného odboru KČT. Nový člen KČT, který u odboru KČT uhradí rozšířené členství kdykoli během roku 2019, bude zaregistrován jako předplatitel a dostane všechna dosud vydaná čísla časopisu TURISTA z roku 2019. Členové KČT s rozšířeným členstvím mohou objednávat i jednotlivá čísla časopisu TURISTA za zvýhodněnou cenu 39 Kč, za takové zásilky bude účtováno zvýhodněné poštovné ve výši 10 Kč.

     

     

    Redakce, produkce, objednávky inzerce

    Od roku 2017 je zhotovitelem časopisu TURISTA společnost Lidé&Hory, s. r. o.

    sídlo redakce je na adrese:
    Lidé&Hory, s. r. o., Štefánikova 63, 150 00 Praha 5,
    tel.: 257 328 388, mobil: 777 600 997.
    Kontaktní e-mailová adresa: redakceturista@lideahory.cz

    Šéfredaktorem časopisu je od roku 2018 Mgr. & Mgr. Michal Bařinka
    Vedoucím realizačního týmu je Ing. Ladislav Jirásko. Objednávky inzerce na adrese společnosti Lidé&Hory, s. r. o.

    Redakční rada časopisu TURISTA

    Mgr. & Mgr. Michal Bařinka
    Ing. Ladislav Jirásko
    Mgr. Vratislav Chvátal
    JUDr. Petr Hrubec

    Redakční rada Zpráv KČT

    Zdeněk Cabalka, předseda, cabalka@kct.cz

    Ing. Ivan Press
    Ing. Míla Bradová
    Miloslav Holenda
    Ing. Mojmír Nováček

    Podklady do Zpráv musí být předány nejpozději 40 dnů před vydáním časopisu, nejlépe do 20. dne předchozího měsíce.

     

    Generální partner

    Hlavní partneři


    Další partneři

    Podpořte

    DMS

    Podpořte