KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

« zpět

Pravidla pro pořádání turistických akcí s účinností od 8. 6. 2021 - aktualizace 15. 6. 2021

132110

 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 (viz příloha), Mimořádného opatření MZ ČR č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN/ ze dne 7. června 2021 (viz příloha), podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví) a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. (Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, tzv. Pandemický zákon) se stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nevýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se se tato akce výhradně ve vnějších prostorech.

  1. Na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.
  2. Podmínky pro vstup osob do venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech jsou popsány v bodě č. 16 přiloženého mimořádného opatření.
  3. Organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na níž je regulován vstup splnění podmínek kontrolovat, a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu 16 prokázat. Dodržení splnění podmínek dle bodu č. 16 je možné nahradit podpisem Čestného prohlášení (příloha).
  4. V případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 16 neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci.
  5. Dítě do dovršení 6 let věku nemusí podmínky uvedené v bodě 16 prokázat.
  6. Na startu či v cíli organizátoři a účastníci akce používají dezinfekci rukou a ochranné prostředky dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek. Také je nutné dodržovat rozestupy osob na veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 m, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.   

 

Poznámky KČT.

Pokud pořadatel rozdělí účastníky akce na startu tak, aby nebylo pohromadě ve stejný čas více jak 500 osob (např. start v 9.00 hod. 1. skupina 500 osob, v 9.30 hod. 2. skupina 500 osob, v 10.00 hod. 3. skupina atd.), není počet účastníků akce omezen.

Pokud nebude pořadatel akce regulovat vstup (nevybírá vstupné) není nutné podmínky uvedené v bodu 16 dodržet.

V případě pořádání akce při účasti nad 500 osob, doporučujeme její pořádání oznámit místní hygienické stanici v dostatečném předstihu.

KČT

 

 

Generální partner:

Hlavní parneři:


Další partneři:

Podpořte chaty Klubu českých turistů

Pro vaši případnou finanční podporu stačí jen kliknout na vybranou chatu. Souhrnný seznam všech chat najdete ZDE.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15