KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

 

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)

 

 • 1. Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Klubu českých turistů (dále jen KČT) je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
 • 2. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
 1. Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu a) až d) po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
 2. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu KČT budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem v KČT evidován/a.
 3. Beru na vědomí, že KČT předává Osobní údaje příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem Klubu českých turistů.

 

SOUHLAS  SE  ZPRACOVÁNÍM  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

 1. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval KČT a jeho složky moje
 • fotografie,
 • videa,

za účelem

 • prezentace na webu, v propagačních materiálech a letácích KČT
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace v kronice, na vývěsce, ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 1. Dále souhlasím, aby KČT zpracoval i mé
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

 1. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem KČT evidován).
 2. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti KČT stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

 1. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

 

 

 

Generální partner:

Hlavní parneři:


Další partneři:

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout