KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

Info pro zájemce

 

Vážení zájemci o pomoc se značením turistických tras


Jsem potěšen Vaším zájmem. Následujícími řádky bych vás rád seznámil s tím, co všechno znamená být značkařem. Po jejich přečtení se budete moci rozhodnout, zda do toho s námi půjdete nebo ne.

Obecně o značení
Klub českých turistů se stará na území celé České republiky o údržbu značení více než 43 000 km pěších a lyžařských turistických tras, na kterých je instalováno přes 67 000 směrovek a tabulek. Našich 1750 dobrovolníků musí během tří let projít všechny trasy (tj. každý rok třetinu), obnovit na nich všechny značky, případně doplnit chybějící, prořezat porost kolem nich, aby byly dobře vidět, zkontrolovat všechny směrovky na trasách a ty poškozené nebo ukradené navrhnout k výměně a doplnění. Prověřit stav vývěsních map těchto tras, prověřit schůdnost tras a také zajistit další práce, pokud dojde k narušení značení či schůdnosti.

Zájemci o značení (1. schůzka - malá příručka značkaře)
Na osobní schůzce nebo poštou obdrží zájemce malou příručku značkaře, kterou má každý značkař stále při sobě a která mu slouží jako takový průvodce značením. Tuto příručku si zájemce prostuduje a osvojí si tak základní pravidla a výrazy používané ve značení.

Zaškolený značkař (minimálně desetikilometrový zácvik)
Po prostudování malé příručky si uchazeč domluví (telefonicky, e-mailem) termín na zaškolení. Podmínkou pro dosažení kvalifikace zaškoleného značkaře je účast na vyznačkování nejméně 10 km značených tras pod vedením vedoucího značkaře nebo instruktora značení. Jelikož maximální denní výkon ve značení je kolem 5 - 7 km, bude na to nutné si rezervovat 2 dny. Většinou víkendové dny v rozmezí březen - září.

  • První zácvikový den se uchazeč dozví něco o tom, jak se připravují barvy a jaký další značkařský materiál a nářadí používáme; pak vyrazíme na první trasu.
  • Druhý den se po ukončení značení uchazeč dozví, co a proč vyplňujeme do značkařského příkazu. Po oba dny značení se během práce dozví bližší informace o tom, co vše se dá zažít při značení (v dobrém i ve zlém).

Vyznačkováním deseti kilometrů se z uchazeče stává zaškolený značkař a je mu vystaven průkaz značkaře. Od této chvíle se může účastnit značení jako druhý značkař (značení probíhá ve dvojici, a to nejen kvůli bezpečnosti, ale i kvůli pracovním postupům) ve společnosti vedoucího značkaře či instruktora značení.

Dvojice
Jelikož značení je hodně závislé na počasí a poté i na volném čase značkaře, je výhodnější vytvořit dvojici třeba s rodinným příslušníkem. Při dvojici tvořené dvěma samostatnými značkaři je domluva vždy o něco složitější. Jednotlivce na značení většinou nevysíláme, proto je třeba zvážit případné zaškolení partnera, partnerky, kamaráda, kamarádky apod.

Vedoucí značkař (dvouvíkendové školení)
Projeví-li zaškolený značkař zájem věnovat se značení intenzivněji, bude po zaškolení přihlášen v dalším kalendářním roce na školení vedoucích značkařů, které se koná většinou na jaře (duben - květen) a je dvouvíkendové. Od páteční večeře do nedělního oběda a za dva týdny druhá část. Účastníkovi je proplacena cesta a na místě je zajištěno zdarma ubytování a stravování. Program školení zahrnuje vstupní test ze znalostí malé příručky (výsledky sdělí lektorům, jak moc musí jít při školení do hloubky), teoretickou část, praktickou část v terénu (bez či s použitím barev) a závěrečné testy. Po úspěšném absolvování závěrečných testů se ze zaškoleného značkaře stává vedoucí značkař. Ten už může značkovat samostatně nebo ve skupině se zaškoleným značkařem, zaškolovat nové značkaře apod.

Organizace značení a členství v KČT
Značení turistických tras je organizováno v tzv. značkařských obvodech (dále jen ZO), které zpravidla kopírují okresy. Každý značkař je začleněn do jednoho ze ZO, kde má možnost se každé jaro účastnit jarní schůzky, na které se rozdávají cestovní příkazy ke značení pro daný rok. Všechny trasy se obnovují ve tříletých cyklech a každý značkařský příkaz je jednodenní na cca 5 - 7 km. Značení probíhá od jarní schůze (březen/duben) do září, kdy se musí odevzdat i ten poslední značkařský příkaz ke značení.

V každém ZO existují i specializované skupiny značkařů, které zajišťují instalaci směrovek a tabulek, osazování a údržbu nosných prvků (dřevěných a ocelových směrovníků nebo stojanů a rámů vývěsních map), zprůchodňování značených tras apod.

Následuje podzimní schůzka, kde je zhodnocena celoroční práce, značkaři se dozví, co je nového v metodice nebo účtování, zopakují si základní pravidla správného značkování a většinou si i projdou část nově obnovené trasy ve značkařském obvodu a zhodnotí kvalitu obnovy.

Pokud je značkař zároveň členem KČT, je při značkařském výkonu pojištěn jak pro případ úrazu, tak i pro případ způsobení škody. Kromě toho značkařům – členům KČT proplácíme i polovinu nákladů na očkování proti klíšťové encefalitidě.

Roční počet značkařských příkazů pro konkrétní značkařskou dvojici není stanoven, příkazy se rozdají mezi všechny zájemce. Záleží na značkařském obvodu, ale většinou se jedná o 3 až 6 značkařských příkazů na daný rok a dvojici. Jeden i více značkařských příkazů může skupina (pokud má zájem) obdržet i v průběhu sezony, a to obvykle na krátkodobější mimořádné úkoly, např. na opravy značení po lesní těžbě apod.

Co za to
Značkaři je proplaceno jízdné dle doloženého jízdního dokladu (nebo směrnicí KČT odsouhlasené kilometrovné za použití vlastního vozidla), stravné (dle délky výkonu máme dvě částky, které jsou opět stanovené směrnicí KČT) a náhrada za opotřebení vlastního ošacení, která je závislá na délce výkonu. Práci a čas věnují značkaři tomuto svému koníčku bez nároku na finanční ohodnocení.

Čím značkujeme (materiál a nářadí)
Značkařská skupina je vybavena dřevěným nosičem barev, štětci, škrabkou na kůru, drátěným kartáčem, šablonami (podle kterých se malují značky), pilkou a zahradnickými nůžkami. Po nebo na každé jarní schůzce si vedoucí skupiny vyzvedne dle přidělených značkařských příkazů u pověřeného člena ZO barvy, ředidlo na mytí štětců a potřebuje-li, tak i další materiál a nářadí (štětce, samolepicí či plechové značky apod.).

Poctivost práce
Během roku probíhají na úrovni ZO dílčí kontroly, jejichž výsledky se řeší uvnitř ZO většinou telefonicky nebo na podzimní schůzce pochvalou či pokáráním. Při nedostatečném hodnocení značení dané trasy dostane příslušná značkařská skupina příští rok pouze jeden značkařský příkaz, který navíc vyznačí pod dohledem instruktora značení. Na vyšší úrovni probíhají kontroly krajské. Jejich výsledky se probírají na jednáních krajských komisí značení. O kvalitách značení a jednotlivých značkařích se tak hovoří i v rámci všech ZO v kraji. Nejvyšší kontrolou je tzv. celostátní revize, která probíhá každoročně a jejíž výsledky jsou prezentovány na celostátní úrovni při jednáních Rady značení KČT. Nedostatečné hodnocení má stejný dopad jako u dílčí kontroly.

Závěr
Tak co, půjdete do toho s námi? Neodradili jsme Vás výše uvedenými řádky? Jestli ne, zašlete nám, prosím, svoji poštovní adresu pro zaslání malé příručky, nebo zkuste navrhnout místo a čas pro krátké osobní setkání.

I přes nedostatek značkařů ve většině republiky ale máme ve třech městech značkařů dostatek. Jsou to Praha, Brno a Plzeň.

Kontaktní údaje:
Kontakt na krajského značkaře Vašeho kraje je uveden v přiloženém letáku.
Řada informací je také na www.turistickeznaceni.cz

 

S pozdravem

Ing. Pavel Přílepek
předseda Rady značení KČT
Tel. 736 754 548, prilepek@kct.cz

 

 

 

Generální partner:

Hlavní parneři:


Další partneři:

   

 

 

 

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout