KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

Mezinárodní turistika

Mezinárodní sekce KČT se snaží navazovat partnerství se zahraničními turistickými kluby a podporovat vzájemné kontakty. KČT je členem Evropské asociace turistických klubů (ERA-EWV-FERP), kde členové naší sekce reprezentují zájmy KČT a také sledují nové trendy v oblasti turistiky v celé Evropě. Jedním z nich je např. vznik moderních (certifikovaných) pěších tras. ERA-EWV-FERP dále organizuje celoevropská setkávání turistů EURORANDO, které se v roce 2006 konalo v Českých Budějovicích.

 

Partnerské mezinárodní turistické organizace

IVV (Internationaler Volkssportverband)

je organizace pro lidový sport, ve které se v současné době sdružuje 46 států z celého světa. Zabývá se pořádáním akcí, které nemají výkonnostní charakter. Smyslem a cílem těchto akcí je, aby se nenáročnou fyzickou aktivitou staly sportem pro všechny věkové kategorie. Odměnou za to jsou navíc ocenění v podobě diplomů, odznaků a nášivek. Česká republika pod hlavičkou KČT je řádným členem této organizace od roku 1995. V roce 2010 se Česká republika stala zároveň členskou zemí IVV Evropa, odnože světové organizace IVV, která v současné době sdružuje 18 států z celé Evropy. Turisté KČT mohou podmínky IVV plnit na akcích jak v České republice, tak i v zahraničí. V České republice se plní podmínky této formy turistiky na průměrně 300 akcích ročně, které se konají většinou v rámci turistických pochodů KČT.
Každoročním vyvrcholením aktivit IVV je pořádání olympiád. V pravidelných dvouletých cyklech se střídají olympiády světová, evropská (Europiáda) a asijská (Asiapiáda). V roce 2019 se uskuteční 16. Olympiáda v termínu 16. až 19. října 2019 v Aix-en-Provence ve Francii.

Další informace o akcích IVV najdete ZDE

 

 

 

IML (International Marching League) nově IML Walking Association

Mezinárodní pochodnická liga v současné době sdružuje 28 pořadatelů z 26 zemí z celého světa. Každý stát může reprezentovat pouze jeden vícedenní pochod s výjimkou rozlehlých zemí jako např. Čína a Japonsko. Česká republika byla přijata za člena IML-WA v roce 1996 a již v září 1996 se konal první pochod IML "Jede Kudrna okolo Brna“. Tento dvoudenní pochod se koná vždy poslední víkend v září a patří mezi významné akce KČT. Turista, který hodlá plnit podmínky IML si na prvním pochodu zakoupí Passport IML, do kterého si nechá potvrzovat svou účast na pochodech oficiálním razítkem pochodu. Bližší informace jak o pochodu „Jede Kudrna okolo Brna“, tak o plnění podmínek IML získáte na adrese: www.iml-czech.com a zahraniční informace na adrese: www.imlwalking.org.

Další informace o akcích IML najdete ZDE

 

 

Generální partner

Hlavní partneři


Další partneři

Podpořte

DMS

Podpořte