KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

Rodinná turistika

Milí turisté, Vážení rodiče,

i letošní vydání Kalendáře turistických akcí 2019 obsahuje akce Rodinné turistiky a Toulavého kočárku. Je to pestrá nabídka akcí s kratšími trasami a úkoly, které připravili pořadatelé mnoha turistických pochodů v různých místech ČR.

Sekce rodinné turistiky za svého osmiletého trvání zjistila, že akce Toulavého kočárku a akce Rodinné turistiky pomalu splývají. Na akci RT je v mnoha případech trasa, kde se mohou plnit podmínky TK, které byly jen nepatrně upraveny.

TOULAVÝ KOČÁREK podporuje rodinnou turistiku.

1. Pochodů se proto může zúčastnit kterákoliv rodina s malými dětmi (členové i nečlenové KČT). Vyžaduje se alespoň částečný přesun s pomocí kočárku nebo krosny. Jedná se o děti do 3 let, které nejsou schopny samostatně projít celou trasu.                     

2. Trasa pochodu Toulavý kočárek nesmí přesáhnout 10 kilometrů.

3. V cíli trasy Toulavý kočárek obdrží rodič (resp. dítě) dárek od jednoho z partnerů projektu a razítko do záznamníku.

Akce RT jsou navíc doplněny o úkoly, které větší děti po trase plní.

 

Rodinnou turistiku, zvláště Toulavý kočárek, finančně a materiálně podporuje MŠMT, Oborová zdravotní pojišťovna, BESIP a Lesy ČR. Vážíme si jejich spolupráce a chtěli bychom jim touto cestou poděkovat. Dále bychom chtěli poděkovat všem organizátorům, kteří připravili velmi pěkné akce pro ty nejmenší.

 

Pořadatel má povinnost:

- do 26. srpna 2019 nahlásit akci/pochod (pouze 1 akce za odbor KČT) do projektu Toulavý kočárek v roce 2020 na e-mailovou adresu: m.vincencova@gmail.com. Akce musí být uvedena v Kalendáři turistických akcí 2020

- při propagaci akce používat aktuální loga: Toulavého kočárku, rodinné turistiky, KČT a aktuálních partnerů – sponzorů (BESIP, OZP, MŠMT, Lesy ČR). Loga jsou k dispozici ke stažení na stránkách KČT, sekce RT

- minimálně měsíc před akcí poslat propagační materiál (plakát, pozvánku) na webové stránky KČT sekce RT

- na startu (nebo v cíli) umístit logo partnerů a suvenýry, které dostane dítě po absolvování trasy - pořídit 2-3 fotografie z akce dokumentující účast a propagaci partnerů projektu a po skončení odeslat společně se statistikou (účast, počet kočárků) na adresu: m.vincencova@gmail.com

TURISTICKÁ RODINA“ je dalším projektem RT. Sekce RT může s pýchou konstatovat, že se v KČT registruje stále více rodin. Pokud se rodina chce zařadit do tohoto projektu, musí si stáhnout průkaz s registračním číslem a razítkovací list (vše je ke stažení na webových stránkách KČT – sekce RT) a může se po celý rok účastnit jakékoliv turistické akce. Tato aktivita probíhá od 1. 1. 2019 – do 31. 12. 2019. Do konce ledna 2020 je nutno zaslat kopii průkazu a razítkovacího listu na adresu: m.vincencova@gmail.com  a sekce rodinné turistiky vyhodnotí pořadí rodin do 15. února 2020. Rodiny, které se zúčastní nejvíce akcí, získají hodnotné ceny

Podmínky:                                                                                                                    příslušníci rodiny musí být členy KČT,                                                                         rodina se musí registrovat a zároveň si stáhnout průkaz a list na razítka,     do konce ledna 2020 poslat průkaz a razítkovací list (adresa bude uvedena na   průkazu).                                                                                                                         
POZOR !!! Registrovat se rodina musí každý kalendářní rok .

Registrační průkazka + razítkovací list
Stáhněte a vytiskněte si průkazku a razitkovací list.
Je to papír formátu A4, který dvakrát přložíte a tím bude mít skládačku formátku A6.

Součástí registrační průkazky je razítkovací list, kde na každé akci získáte razítko.
Razítkovací list můžete vytisknout na zadní stranu průkazky. Budete tak mít skládačku A6 oboustrannou.
Na titulní stránce průkazky vyplňte jméno nebo přezdívku rodiny (třeba Kašpárci), seznam členů rodiny a mateřský odbor turistiky KČT (stačí registrační číslo). Můžete si sem nalepit i povedenou fotku rodiny.

 

 

 

 

Vážené rodiny s dětmi, těšíme se na Vás při našich akcích.

Mgr. Marie Vincencová, předsedkyně sekce RT

 

Generální partner

Hlavní partneři


Další partneři

Podpořte

DMS

Podpořte