KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

Rodinná turistika

Milí turisté, Vážení rodiče,

i letošní vydání Kalendáře turistických akcí 2019 obsahuje akce Rodinné turistiky a Toulavého kočárku. Je to pestrá nabídka akcí s kratšími trasami a úkoly, které připravili pořadatelé mnoha turistických pochodů v různých místech ČR.

Sekce rodinné turistiky za svého osmiletého trvání zjistila, že akce Toulavého kočárku a akce Rodinné turistiky pomalu splývají. Na akci RT je v mnoha případech trasa, kde se mohou plnit podmínky TK, které byly jen nepatrně upraveny.

Projekt Toulavý kočárek podporuje rodinnou turistiku.

  1. Pochodů se proto může zúčastnit kterákoliv rodina s malými dětmi (členové i nečlenové

KČT). Vyžaduje se alespoň částečný přesun s pomocí kočárku nebo krosny. Jedná se o děti do 3 let, které nejsou schopny samostatně projít celou trasu.                                                                                                                                     2. Trasa pochodu Toulavý kočárek nesmí přesáhnout 10 kilometrů.

3. V cíli trasy Toulavý kočárek obdrží rodič (resp. dítě) dárek od jednoho z partnerů projektu a razítko do záznamníku.

Akce RT jsou navíc doplněny o úkoly, které větší děti po trase plní.

Rodinnou turistiku, zvláště Toulavý kočárek, finančně a materiálně podporuje MŠMT, Oborová zdravotní pojišťovna, BESIP a Lesy ČR. Vážíme si jejich spolupráce a chtěli bychom jim touto cestou poděkovat. Dále bychom chtěli poděkovat všem organizátorům, kteří připravili velmi pěkné akce pro ty nejmenší.

Pořadatel má povinnost:

- do 26. srpna 2019 nahlásit akci/pochod (pouze 1 akce za odbor KČT) do projektu Toulavý kočárek v roce 2020 na e-mailovou adresu: m.vincencova@gmail.com. Akce musí být uvedena v Kalendáři turistických akcí 2020

- při propagaci akce používat aktuální loga: Toulavého kočárku, rodinné turistiky, KČT a aktuálních partnerů – sponzorů (BESIP, OZP, MŠMT, Lesy ČR). Loga jsou k dispozici ke stažení na stránkách KČT, sekce RT

- minimálně měsíc před akcí poslat propagační materiál (plakát, pozvánku) na webové stránky KČT sekce RT

- na startu (nebo v cíli) umístit logo partnerů a suvenýry, které dostane dítě po absolvování trasy - pořídit 2-3 fotografie z akce dokumentující účast a propagaci partnerů projektu a po skončení odeslat společně se statistikou (účast, počet kočárků) na adresu: m.vincencova@gmail.com

„TURISTICKÁ RODINA“ je dalším projektem RT. Sekce RT může s pýchou konstatovat, že se v KČT registruje stále více rodin. Pokud se rodina chce zařadit do tohoto projektu, musí si stáhnout průkaz s registračním číslem a razítkovací list (vše je ke stažení na webových stránkách KČT – sekce RT) a může se po celý rok účastnit jakékoliv turistické akce. Tato aktivita probíhá od 1. 1. 2019 – do 31. 12. 2019. Do konce ledna 2020 je nutno zaslat kopii průkazu a razítkovacího listu na adresu: m.vincencova@gmail.com  a sekce rodinné turistiky vyhodnotí pořadí rodin do 15. února 2020. Rodiny, které se zúčastní nejvíce akcí, získají hodnotné ceny

Podmínky:                                                                                                                    příslušníci rodiny musí být členy KČT,                                                                         rodina se musí registrovat a zároveň si stáhnout průkaz a list na razítka,     do konce ledna 2020 poslat průkaz a razítkovací list (adresa bude uvedena na   průkazu).                                                                                                                          POZOR !!! Registrovat se rodina musí každý kalendářní rok .

Vážené rodiny s dětmi, těšíme se na Vás při našich akcích.

Mgr. Marie Vincencová, předsedkyně sekce RT

 
 
 
 
 

 

Generální partner

Další partneři

  • Větší partneři
  • Partnerské spolky
  • Partnerské instituce, organizace a firmy
  • Mediální partneři

všichni partneři »