KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

Sekce IVV + IML

Sekce IVV – IML je jednou ze sekcí Klubu českých turistů. Náplní činnosti sekce je koordinace aktivit dvou mezinárodních turistických organizací, a to IVV a IML.

Na této stránce budeme zveřejňovat jak novinky ze světa IVV a IML, tak informace o IVV a IML akcích různého druhu v Česku.

Další aktuální informace naleznete na facebookové stránce sekce:  www.facebook.com/IVV-IML-sekce-KCT

Co je IVV a IML?

IVV (Internationaler Volkssportverband)

je Mezinárodní organizace pro lidový sport.

V současné době sdružuje 41 států z celého světa. Zabývá se pořádáním turistických akcí, které nemají výkonnostní charakter. Smyslem a cílem těchto akcí je poskytnout možnost nenáročné fyzické aktivity v přírodním prostředí zájemcům ze všech věkových kategorií.

Účastníci také mohou získat odměnu či ocenění v podobě diplomů, odznaků a nášivek.

Česko je pod hlavičkou Klubu českých turistů řádným členem této organizace od roku 1995. Od roku 2010 je Česko rovněž členskou zemí IVV Evropa, evropské odnože celosvětové organizace IVV, která v současné době sdružuje 16 států z celé Evropy.

Turisté, členové KČT, mohou podmínky IVV plnit na akcích jak v Česku, tak i v zahraničí. V Česku je každoročně pořádáno cca 300 akcí IVV, většinou turistických pochodů KČT, na nichž je možno podmínky IVV plnit.

Dále sekce spravuje 71 permanentních městských, příměstských a okruhových tras IVV. Absolvováním těchto tras mohou turisté opět splnit podmínky IVV. Tyto trasy mohou být zároveň vhodnou pomůckou k poznání krás a zajímavostí naší vlasti a jsou doporučovány i turistům, kteří neplní aktivity IVV.

Každoročním vyvrcholením aktivit IVV je pořádání IVV olympiád. V pravidelných dvouletých cyklech se střídají olympiády světová, evropská (Europiáda) a asijská (Asiapiáda), v přípravě je i americká (Amerikapiáda). V roce 2021 se uskuteční 5. Europiáda IVV, pořádaná v rakousko-italské spolupráci, v Sillianu v Rakousku a 5. Asiapiáda v ruském Vladivostoku (obě akce přesunuty z roku 2020). V roce 2022 proběhne 17. IVV Olympiáda v jihokorejském Soulu.

Více informací o IVV naleznete na oficiální stránce: www.ivv-web.org

Přehled akcí IVV z celého světa pak na stránce: www.ivv-online.org

IML (International Marching League), nově IML - WA (International Marching League - Walking Association) 

je Mezinárodní pochodnická liga.

V současnosti sdružuje 29 akcí z 26 zemí celého světa. Každý stát může reprezentovat pouze jeden vícedenní pochod, s výjimkou rozlehlých zemí jako jsou USA, Čína a Japonsko. Česko bylo přijato za člena IML–WA v roce 1996 a již v září 1996 se konal první pochod IML „Jede Kudrna okolo Brna“. Tento dvoudenní pochod se koná vždy poslední víkend v září a tradičně patří mezi významné akce KČT.

Za účast na akcích IML mohou turisté jako odměnu získat medaile nebo IML tituly Evropský chodec, Panpacifický chodec, Mezinárodní mistr chodec nebo Světový chodec.

Bližší informace jak o pochodu „Jede Kudrna okolo Brna“, tak o plnění podmínek IML získáte na stránce pochodu: www.iml-czech.com 

Více informací o IML a akcích IML pak na oficiální stránce: www.imlwalking.org 

V rámci spolupráce obou organizací IVV a IML vznikl IVV-IML Cup, jehož podmínky mohou turisté plnit na vybraných společných akcích.

Základní informace a pravidla IVV-IML Cupu jsou v češtině dostupné zde.

Více informací o IVV-IML Cupu dále naleznete na stránce www.ivv-web.org/IVV--IML-Cup 

 


 

předseda sekce, razítka IVV

Zdeněk NĚMEC
tel: 723 537 573, email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

tel: 607 200 424 (zasílání razítek IVV)

 

místopředseda

Pavel EJEM –  permanentní trasy IVV, email: pavelwallachia@seznam.cz

členové

Ing. Jaroslav ŠLECHTA – zástupce pro IML
tel: 602 288 321, email: slechta@kct.cz

Lenka NĚMCOVÁ – jednatelka, hospodářka, razítka IVV
tel: 607 200 424, email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

Bc. Jiří BROŽ - internetové stránky, Mezinárodní kalendář IVV
tel: 728 848 724, email: jirka.kct@seznam.cz

čestný předseda sekce

Werner FRIEDRICH
tel: 608 159 711, email: wfried@seznam.cz


!!! Upozornění pro pořadatele akcí IVV !!!

Razítka IVV jsou již opět na vyžádání rozesílána - prosíme pořadatele, aby využívali nový telefonní kontakt 607 200 424, email zůstává stejný - l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

Důrazně žádáme všechny pořadatele akcí IVV aby dodržovali všechna omezení vyplývající z aktuálních protipandemických opatření!

 

NOVÁ SOLIDÁRNÍ - KORONAVIROVÁ MEDAILE IML

Ústředí IML vydalo v reakci na stále probíhající pandemii onemocnění covid-19 novou "solidární" medaili, jejímž účelem je připomenout všem účastníkům akcí IML vzájemnou soudržnost všech turistů a dalších účastníků IML akcí a také připomenout právě ty IML akce, které musely být kvůli pandemii zrušeny. Spolu s medailí je možné zakoupit i speciální "corona bar", tedy obdobu běžného country baru jednotlivých členských států IML. Více informací lze nalézt zde

Koronavirovou medaili i corona bar lze zakoupit buď osobně na vybraných akcích IML  nebo i distančně přes pořadatele jediného českého zástupce v IML - pochodu Jede Kudrna okolo Brna - přes emailovou adresu info@iml-czech.com 

 

!!! Akce IVV a IML v zahraničí v roce 2021 !!!

IVV Europiáda 2020 - Sillian (Rakousko) - nově PŘESUNUTO na 20. až 23. 10.  2021 !!!  Místo konání i program zůstávají prozatím nezměněny. Další informace zde.

IVV Asiapiáda 2020 - Vladivostok (Rusko) - nově PŘESUNUTO na 22. až 23. 10. 2022 !!!

IVV Olympiáda 2021 - Soul (Jižní Korea) - nově PŘESUNUTO na 28. až 31. 10. 2022

IVV/IML Cup Marbella 2020 (Španělsko) - PŘESUNUTO na 7. až 10. 10. 2021

IVV/IML Cup Algarve 2021 (Portugalsko) -  PŘESUNUTO na 5. až 6. 3. 2022

IML Bern (Švýcarsko) - ZRUŠENO, bude se konat virtuální verze bez IML

IVV/IML Cup Schweix 2021 (Německo) -  PŘESUNUTO na 4. až 5. 6. 2022

IML Viborg (Dánsko) - ZRUŠENO, bude se konat virtuální verze bez IML

IML Castlebar (Irsko) - ZRUŠENO

IML Nijmegen (Nizozemí) - ZRUŠENO, bude se konat virtuální verze bez IML

IML Kaunas (Litva) - ZRUŠENO jako IML, akce se uskuteční bez statusu IML

IML Vaasa (Finsko) - ZRUŠENO jako IML, akce se uskuteční bez statusu IML

IML Arenzano (Itálie) - ZRUŠENO

IML Higashimatsuyama (Japonsko) - ZRUŠENO jako IML, akce se uskuteční bez statusu IML

Pro aktuální informace ohledně případného zrušení akcí IVV sledujte www.ivv-web.org/the-ivv/news, ohledně akcí IML www.imlwalking.org/news


 

Deset akcí IVV v ČR 2020 - 2022 

1. Sekce IVV – IML Programové rady KČT vyhlašuje od 1. ledna 2020 osmý ročník turistické aktivity „Deset akcí IVV v ČR“. 
2. Turista, který během tří let absolvuje deset vybraných turistických akcí z dvanácti uvedených (bez ohledu na délku trasy či přesunový prostředek), získá jako ocenění odznak. Pro evidenci razítek si musí zakoupit zvláštní účastnický průkaz, jehož cena je 50,- Kč. Této aktivity se mohou zúčastnit i nečlenové KČT, případně také cizinci.
3. Z každé akce se uznává pouze jedno razítko IVV, bez ohledu na počet absolvovaných dnů, přesunů, atd.
4. Po splnění podmínek si může turista vyžádat odznak na všech turistických akcích, kde jsou vydávána ocenění IVV.
5. Tato turistická aktivita končí 31. 12. 2022. Sekce IVV – IML PR KČT jí může prodloužit či vyhlásit devátý ročník.
6. Pro osmý ročník 2020 až 2022 jsou vybrány tyto turistické akce IVV v Česku:

10.1.2021 .... 22. Zimní Prahou (kraj Hlavní město Praha)
6.2.2021. ... 25. Opatovské šmajd (kraj Jihomoravský)
13.3.2021 ... 40. Přerovská 50 – Memoriál Jiřího Caletky (kraj Olomoucký)
9. - 11.4.2021 ... 20. Víkend v husitském kraji (kraj Jihočeský)
18.9.2021 ... 6. Novoborské pochody (kraj Ústecký)
29.5.2021 ... 44. Krajem léčivých vod (kraj Karlovarský)
3. - 4.7.2021 ... 37. Putování za mistrem Janem (kraj Středočeský)
10. - 16.7.2021 ... 30. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (kraj Zlínský)
7.8.2021 ... 21. Bystřecké kilometry (kraj Pardubický)
4.9.2021 ... 12. Loučení s létem, aneb za huzovským škopkem (kraj Olomoucký)
16.10.2021 ... 45. Podzimním Horáckem (kraj Vysočina)
19. - 21.11.2011 ... 49. Za posledním puchýřem Brno (kraj Jihomoravský)
Z akce Za posledním puchýřem lze použít razítko pouze z jedné akce během tří let.

Záznamníky lze získat na adrese:
Zdeněk Němec, Tržní 1151, 386 01 Strakonice
tel.: 723 537 573, email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz


 

Propozice pochodů a dalších akcí IVV

 

 

23. - 24.7.2021 ... 23. Podhůřím Jeseníků
23. - 24.7.2021 ... 31. Týništské šlápoty od dubu k dubu
24. - 31.7.2021 ... 4. Ve stopě Pernštejnů - Broumovsko
31.7.2021 ... 11. Kudy chodili trempové aneb sejdeme se v Pikovicích
1.8.2021 ... 21. Letní speciál aneb do hospody s umytýma nohama
7.8.2021 ... 21. Bystřecké kilometry
7.8.2021 ... 19. Za Vizovickú trnkú
13. - 15.8.2021 ... 39. Skalní hrádky Labských pískovců
19. - 22.8.2021 ... 18. Pochod Giacoma Casanovy
21.8.2021 ... 5. Letním Polabím
27. - 29.8.2021 ... 55. Sokolovská padesátka
28.8.2021 ... 40. DP Cestami Jaroslava Haška
28.8.2021 ... 41. Krajem nezbedného bakaláře
25. - 26.9.2021 ... 52. Jede Kudrna okolo Brna – IML
19.-21. 11. 2021 ... 49. ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM 2021 ve stopách Kudrny - Brno

 

 

Akce zařazené do IVV - IML Cupu v roce 2021:

 

ext Informace-a-pravidla-IVV-IML-CUP-2021-1.pdf

Více informací o IVV-IML Cupu naleznete také na stránce www.ivv-web.org/IVV--IML-Cup


 

Permanentní (městské, příměstské, okruhové - RWW) trasy IVV

Seznam permanentních tras IVV (aktuální k 1/2021)

Prosíme pořadatele a správce permanentních tras IVV o provedení kontroly aktuálnosti údajů.

V případě nesrovnalostí nebo neaktuálnosti nás prosím kontaktujte na emailu l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz nebo jirka.kct@seznam.cz 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Generální partner

Hlavní partneři

  •  
  •  

Další partneři

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte