KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

 

Sekce IVV – IML je jednou ze sekcí Klubu českých turistů. Náplní činnosti sekce je koordinace aktivit dvou mezinárodních turistických organizací, a to IVV a IML.

Na této stránce budeme zveřejňovat jak novinky ze světa IVV a IML, tak informace o IVV a IML akcích různého druhu v Česku.

Další aktuální informace naleznete na facebookové stránce sekce:  www.facebook.com/IVV-IML-sekce-KCT

Co je IVV a IML?

IVV (Internationaler Volkssportverband)

je Mezinárodní organizace pro lidový sport.

V současné době sdružuje 42 států z celého světa. Zabývá se pořádáním turistických akcí, které nemají výkonnostní charakter. Smyslem a cílem těchto akcí je poskytnout možnost nenáročné fyzické aktivity v přírodním prostředí zájemcům ze všech věkových kategorií.

Účastníci také mohou získat odměnu či ocenění v podobě diplomů, odznaků a nášivek.

Pro děti a mládež má IVV speciální program Young Walker's Tour.

Česko je pod hlavičkou Klubu českých turistů řádným členem této organizace od roku 1995. Od roku 2010 je Česko rovněž členskou zemí IVV Evropa, evropské odnože celosvětové organizace IVV, která v současné době sdružuje 14 států z celé Evropy.

Turisté, členové KČT, mohou podmínky IVV plnit na akcích jak v Česku, tak i v zahraničí. V Česku je každoročně pořádáno cca 300 akcí IVV, většinou turistických pochodů KČT, na nichž je možno podmínky IVV plnit.

Dále sekce spravuje 71 permanentních městských, příměstských a okruhových tras IVV. Absolvováním těchto tras mohou turisté opět splnit podmínky IVV. Tyto trasy mohou být zároveň vhodnou pomůckou k poznání krás a zajímavostí naší vlasti a jsou doporučovány i turistům, kteří neplní aktivity IVV.

Každoročním vyvrcholením aktivit IVV je pořádání IVV olympiád. V pravidelných dvouletých cyklech se střídají olympiády světová, evropská (Europiáda) a asijská (Asiapiáda), v přípravě je i americká (Amerikapiáda). V roce 2022 se uskutečnila 6. Europiáda IVV, pořádaná v německo - francouzské spolupráci v Kehlu a Štrasburku v Alsasku, v roce 2023 se pak uskutečnila 18. IVV Olympiáda v San Antoniu v Texasu v USA. V roce 2024 se bude konat 7. IVV Europiáda ve Waindringu v Rakousku a v roce 2025 19. IVV Olympiáda v Tampere ve Finsku.

Více informací o IVV naleznete na oficiální stránce: www.ivv-web.org

Přehled akcí IVV z celého světa pak na stránce: www.ivv-online.org

Nové stránky IVV-Europa naleznete zde: www.ivv-europa.eu

Facebookovou stránku IVV-Europa zde: www.facebook.com/ivveuropa

IML (International Marching League), nově IML - WA (International Marching League - Walking Association) 

je Mezinárodní pochodnická liga.

V současnosti sdružuje 29 akcí z 26 zemí celého světa. Každý stát může reprezentovat pouze jeden vícedenní pochod, s výjimkou rozlehlých zemí jako jsou USA, Čína a Japonsko. Česko bylo přijato za člena IML–WA v roce 1996 a již v září 1996 se konal první pochod IML „Jede Kudrna okolo Brna“. Tento dvoudenní pochod se koná vždy poslední víkend v září a tradičně patří mezi významné akce KČT.

Za účast na akcích IML mohou turisté jako odměnu získat medaile nebo IML tituly Evropský chodec, Panpacifický chodec, Mezinárodní mistr chodec nebo Světový chodec.

Bližší informace jak o pochodu „Jede Kudrna okolo Brna“, tak o plnění podmínek IML získáte na stránce pochodu: www.iml-czech.com 

Více informací o IML a akcích IML pak na oficiální stránce: www.imlwalking.org 

V rámci spolupráce obou organizací IVV a IML vznikl IVV-IML Cup, jehož podmínky mohou turisté plnit na vybraných společných akcích.

Základní informace a pravidla IVV-IML Cupu jsou v češtině dostupné zde.

Více informací o IVV-IML Cupu dále naleznete na stránce www.ivv-web.org/IVV--IML-Cup 

 


 

Deset akcí IVV v ČR 2020 - 2024  

1. Sekce IVV – IML Programové rady KČT vyhlašuje od 1. ledna 2020 osmý ročník turistické aktivity „Deset akcí IVV v ČR“. 
2. Turista, který během tří let absolvuje deset vybraných turistických akcí z dvanácti uvedených (bez ohledu na délku trasy či přesunový prostředek), získá jako ocenění odznak. Pro evidenci razítek si musí zakoupit zvláštní účastnický průkaz, jehož cena je 50,- Kč. Této aktivity se mohou zúčastnit i nečlenové KČT, případně také cizinci.
3. Z každé akce se uznává pouze jedno razítko IVV, bez ohledu na počet absolvovaných dnů, přesunů, atd.
4. Po splnění podmínek si může turista vyžádat odznak na všech turistických akcích, kde jsou vydávána ocenění IVV.
5. Tato turistická aktivita končí 31. 12. 2024. Sekce IVV – IML PR KČT jí může prodloužit či vyhlásit devátý ročník.  Z důvodu pandemie coronaviru byla aktivita již prodloužena do 31. 12. 2024.
6. Pro osmý ročník 2020 až 2022 (2024) jsou vybrány tyto turistické akce IVV v Česku:

15.1.2023 25. Zimní Prahou (kraj Hlavní město Praha)
4.2.2023 28. Opatovské šmajd (kraj Jihomoravský)
11.3.2023 41. Přerovská 50 – Memoriál Jiřího Caletky (kraj Olomoucký)
14.-16.4.2023 21. Víkend v husitském kraji (kraj Jihočeský)
27.5.2023 8. Novoborské pochody (kraj Liberecký)
27.5.2023 46. Krajem léčivých vod (kraj Karlovarský)
5.-6.7.2023 40. Putování za mistrem Janem (kraj Středočeský)
13.-18.7.2023 32. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (kraj Zlínský)
12.8.2023 23. Bystřecké kilometry (kraj Pardubický)
Loučení s létem, aneb za huzovským škopkem (kraj Olomoucký)  (Od roku 2023 akce ZRUŠENA - účasti do roku 2022 se samozřejmě započítávají)
21.10.2023 47. Podzimním Horáckem (kraj Vysočina)
16.-18.11.2023 51. Za posledním puchýřem Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina)
(Z akce Za posledním puchýřem lze použít razítko pouze z jedné akce během tří let.)

Záznamníky lze získat na adrese:
Lenka Němcová, Tržní 1151, 386 01 Strakonice
tel.: 607 200 424, email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

předseda sekce,
internetové stránky sekce, Mezinárodní kalendář IVV

Bc. Jiří BROŽ
tel: 728 848 724, email: jirka.kct@seznam.cz

místopředseda sekce, permanentní trasy IVV

Pavel EJEM
email: pavelwallachia@seznam.cz

 

členové

Ing. Jaroslav ŠLECHTA – zástupce pro IML
tel: 602 288 321, email: slechta1@kct.cz

Lenka NĚMCOVÁ – jednatelka, hospodářka, razítka IVV
tel: 607 200 424, email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

Zdeněk Němec – razítka IVV
email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

čestný předseda sekce

Werner FRIEDRICH
tel: 608 159 711, email: wfried@seznam.cz


AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

!!! Upozornění pro pořadatele akcí IVV !!!

Razítka IVV jsou již opět na vyžádání rozesílána - prosíme pořadatele, aby zasílali své žádosti o razítka VČAS a využívali nový telefonní kontakt 607 200 424 (Lenka Němcová), email zůstává stejný - l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz Jiné, starší, kontakty jsou již nedostupné!

 

VÝZVA IVV-EUROPE 2023 KM NA AKCÍCH IVV V ROCE 2023

Účastníkem výzvy se může stát každý turista, který se během celého roku 2023 zúčastní různých akcí IVV. 

Podmínky plnění výzvy jsou následující - od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 ujít na všech akcích IVV celkem nejméně 2023 kilometrů. Započítávají se všechny akce IVV po celém světě, nejen v Česku. Není stanovena žádná minimální nebo maximální kilometráž na den či žádné podobné omezení. Účastnit výzvy se může buď jednotlivec sám, nebo i skupina turistů v týmu – v tomto případě pak musí počet 2023 kilometrů ujít dohromady, tj. v případě např. 5 členů týmu stačí každému „jen“ cca 406 km (členové týmu nemusí ujít všechny kilometry společně).

Splnění výzvy se prokazuje pomocí záznamníku IVV pro kilometry. 

Po úspěšném splnění výzvy obdrží účastník diplom, kovovou medaili na krk, textilní nášivku a odznak (buton). V případě účasti týmu je jen jedna medaile, diplom a nášivka na tým; buton obdrží každý člen týmu. Cena je stanovena na 23€ za jednotlivce nebo za tým.

Přihlašování do výzvy probíhá přes stránku IVV-Europe www.ivv-europa.eu.

 

IVV-EUROPE FELIX CUP

IVV-Europe vyhlásila nový pohár - Felix Cup. Jde o časově neomezenou soutěž, s jen jednou podmínkou - zúčastnit se 4 různých akcí IVV ve 4 různých členských státech IVV-Europe. Započítavají se všechny druhy akcí IVV v daných státech. Odměnou pro účastníky bude diplom a odznak (startovné 10€, za příplatek 5€ bude možné získat i medaili nebo nášivku). Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru v angličtině nebo němčině.

 

NOVÝ POCHOD IML - CHORVATSKO!

Organizace IML přijala za nového, již 29. člena zástupce Chorvatska - Croatian Walking Festival. Poprvé byl pochod zařazený do IML již v roce 2022, další ročník se uskuteční v termínu od 2. do 3. září 2023 v chorvatském městě Otočac. Veškeré informace naleznete na stránce www.croatiawalk.com 

 

POCHOD VE ŠPANĚLSKÉ MARBELLE (ZAŘAZENÝ DO IML TEPRVE V ROCE 2021) VYSTOUPIL V ROCE 2022 Z IML - POCHOD TEDY JIŽ DÁLE NENÍ ZAŘAZEN V IML!!!

OPROTI PŮVODNÍMU OZNÁMENÍ POCHOD ZŮSTÁVÁ AKCÍ IVV, RAZÍTKA IVV TEDY BUDOU K DISPOZICI. 

 

7. EUROPIÁDA IVV V ROCE 2024

Následující již 7. Europiáda IVV se bude konat v termínu 29. 5. až 1. 6. 2024 v obci Waidring v regionu Kitzbüheler Alpen v Rakousku. Bližší informace budou zveřejněny později.

19. OLYMPIÁDA IVV 2025 - TAMPERE, FINSKO

19. IVV Olympiáda se uskuteční v termínu 14. až 17. srpna 2025 ve městě Tampere ve Finsku. Víkend před olympiádou se bude na ve finském městě Vaasa v termínu 8. až 11. 8. 2025 konat každoroční pochod IML Vaasan Marssi, takže se pro potencionální účastníky nabízí možnost obě akce spojit a zákat tak dvě kromě několika razítek IVV i dvě razítka IML.

Podrobnější informace budou zveřejněny později.

 

Nová městská trasa IVV

Byla zřízena nová městská trasa IVV s oficiálním názvem Po stopách KHB

Více informací o trase IVV naleznete na webu web.martin-pluhar.cz/ivv-s-khb

 

!!! Akce IVV a IML v zahraničí v roce 2023 !!!

Pro aktuální informace ohledně případného zrušení akcí IVV sledujte www.ivv-web.org/the-ivv/news, ohledně akcí IML www.imlwalking.org/news


 

Akce zařazené do IVV - IML Cupu v roce 2023:

 

ext Informace-a-pravidla-IVV-IML-CUP-2023.pdf

Více informací o IVV-IML Cupu naleznete také na stránce www.ivv-web.org/IVV--IML-Cup


 

Permanentní (městské, příměstské, okruhové - RWW) trasy IVV

Seznam permanentních tras IVV (aktuální k 7/2023)

Prosíme pořadatele a správce permanentních tras IVV o provedení kontroly aktuálnosti údajů.

V případě nesrovnalostí nebo neaktuálnosti nás prosím kontaktujte na emailu pavelwallachia@seznam.cz nebo jirka.kct@seznam.cz 

 


 Generální partner:

Hlavní parneři:


Další partneři:

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout