KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

Sekce IVV + IML

Sekce IVV – IML je jednou ze sekcí Klubu českých turistů. Náplní činnosti sekce je koordinace aktivit dvou mezinárodních turistických organizací, a to IVV a IML.

Na této stránce budeme zveřejňovat jak novinky ze světa IVV a IML, tak informace o IVV a IML akcích různého druhu v Česku.

Co je IVV a IML?

IVV (Internationaler Volkssportverband) je mezinárodní organizace pro lidový sport.

V současné době sdružuje 41 států z celého světa. Zabývá se pořádáním turistických akcí, které nemají výkonnostní charakter. Smyslem a cílem těchto akcí je poskytnout možnost nenáročné fyzické aktivity v přírodním prostředí zájemcům ze všech věkových kategorií.

Účastníci také mohou získat odměnu či ocenění v podobě diplomů, odznaků a nášivek.

Česko je pod hlavičkou Klubu českých turistů řádným členem této organizace od roku 1995. Od roku 2010 je Česko rovněž členskou zemí IVV Evropa, evropské odnože celosvětové organizace IVV, která v současné době sdružuje 18 států z celé Evropy.

Turisté, členové KČT, mohou podmínky IVV plnit na akcích jak v Česku, tak i v zahraničí. V Česku je každoročně pořádáno cca 300 akcí IVV, většinou turistických pochodů KČT, na nichž je možno podmínky IVV plnit.

Dále sekce spravuje cca 80 permanentních městských, příměstských a okruhových tras IVV. Absolvováním těchto tras mohou turisté opět splnit podmínky IVV. Tyto trasy mohou být zároveň vhodnou pomůckou k poznání krás a zajímavostí naší vlasti a jsou doporučovány i turistům, kteří neplní aktivity IVV.

Každoročním vyvrcholením aktivit IVV je pořádání IVV olympiád. V pravidelných dvouletých cyklech se střídají olympiády světová, evropská (Europiáda) a asijská (Asiapiáda), v přípravě je i americká (Amerikapiáda). V roce 2020 se uskuteční 5. Europiáda IVV, pořádaná v rakousko-italské spolupráci, v Sillianu v Rakousku a 5. Asiapiáda v ruském Vladivostoku. V roce 2021 proběhne 17. IVV Olympiáda v jihokorejském Soulu.

Více informací o IVV naleznete na oficiální stránce: www.ivv-web.org

Přehled akcí IVV z celého světa pak na stránce: www.ivv-online.org

IML (International Marching League), nově IML - WA (International Marching League - Walking Association), je Mezinárodní pochodnická liga. V současnosti sdružuje 29 akcí z 26 zemí z celého světa. Každý stát může reprezentovat pouze jeden vícedenní pochod s výjimkou rozlehlých zemí jako jsou USA, Čína a Japonsko. Česko bylo přijata za člena IML–WA v roce 1996 a již v září 1996 se konal první pochod IML „Jede Kudrna okolo Brna“. Tento dvoudenní pochod se koná vždy poslední víkend v září a tradičně patří mezi významné akce KČT.

Účastí na akcích IML mohou turisté jako odměnu získat medaile nebo IML tituly Evropský chodec, Panpacifický chodec, Mezinárodní mistr chodec nebo Světový chodec.

Bližší informace jak o pochodu „Jede Kudrna okolo Brna“, tak o plnění podmínek IML získáte na stránce pochodu: www.iml-czech.com 

Více informací o IML a akcích IML pak na oficiální stránce: www.imlwalking.org 

V rámci spolupráce obou organizací IVV a IML vznikl IVV-IML Cup, jehož podmínky mohou turisté plnit na vybraných společných akcích.

předseda sekce, razítka IVV

Zdeněk NĚMEC
tel: 723 537 573, email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

místopředseda

Pavel EJEM –  permanentní trasy IVV, email: pavelwallachia@seznam.cz

členové

Ing. Jaroslav ŠLECHTA – zástupce pro IML
tel: 602 288 321, email: slechta@kct.cz

Lenka NĚMCOVÁ – jednatelka, hospodářka, email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

Bc. Jiří BROŽ - internetové stránky, Mezinárodní kalendář IVV. email: jirka.kct@seznam.cz

čestný předseda sekce

Werner FRIEDRICH
tel: 608 159 711, email: wfried@seznam.cz

 

 

Generální partner

Hlavní partneři


Další partneři

Podpořte

DMS

Podpořte