KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

alpine

Sekce IVV + IML

Sekce se zabývá činností dvou mezinárodních aktivit a to IVV a IML-WA.

IVV (Internationaler Volkssportverband) je organizace pro lidový sport, ve které se v současné době sdružuje 46 států z celého světa. Zabývá se pořádáním akcí, které nemají výkonnostní charakter. Smyslem a cílem těchto akcí je, aby se nenáročnou fyzickou aktivitou staly sportem pro všechny věkové kategorie. Odměnou za to jsou navíc ocenění v podobě diplomů, odznaků a nášivek.

Česká republika pod hlavičkou KČT je řádným členem této organizace od roku 1995. V roce 2010 se Česká republika stala zároveň členskou zemí IVV Evropa, odnože světové organizace IVV, která v současné době sdružuje 18 států z celé Evropy. Turisté KČT mohou podmínky IVV plnit na akcích jak v České republice, tak i v zahraničí. V České republice se plní podmínky této formy turistiky na průměrně 300 akcích ročně, které se konají většinou v rámci turistických pochodů KČT. Dále sekce spravuje 80 permanentních městských, příměstských a okruhových tras. Tyto trasy jsou zároveň vhodnou pomůckou k dokonalému poznání krás a zajímavostí naší vlasti a jsou doporučovány i turistům, kteří neplní aktivity IVV.

Každoročním vyvrcholením aktivit IVV je pořádání olympiád. V pravidelných dvouletých cyklech se střídají olympiády světová, evropská (Europiáda) a asijská (Asiapiáda). V letošním roce se uskuteční 16. Olympiáda v termínu 16. - 19. října v Aix-en-Provence ve Francii.

IML (International Marching League) nově IML Walking Association – Mezinárodní pochodnická liga v současné době sdružuje 28 pořadatelů z 26 zemí z celého světa. Každý stát může reprezentovat pouze jeden vícedenní pochod s výjimkou rozlehlých zemí jako např. Čína a Japonsko. Česká republika byla přijata za člena IML–WA v roce 1996 a již v září 1996 se konal první pochod IML „Jede Kudrna okolo Brna“. Tento dvoudenní pochod se koná vždy poslední víkend v září a patří mezi významné akce KČT. Turista, který hodlá plnit podmínky IML si na prvním pochodu zakoupí Passport IML, do kterého si nechá potvrzovat svou účast na pochodech oficiálním razítkem pochodu. Bližší informace jak o pochodu „Jede Kudrna okolo Brna“, tak o plnění podmínek IML získáte na adrese: www.iml-czech.com a zahraniční informace na adrese: www.imlwalking.org.

Sekce vydává v elektronické podobě vlastní zpravodaj „Zprávy IVV – IML“.

předseda sekce

Werner FRIEDRICH
tel: 608 159 711, e-mail: wfried@seznam.cz

místopředseda, razítka IVV

Zdeněk NĚMEC
tel: 723 537 573, e-mail: z.nemec.68@seznam.cz

členové

Ing. Jaroslav ŠLECHTA – zástupce pro IML
tel: 602 288 321, e-mail: slechta@kct.cz

Pavel EJEM – člen   
Lenka NĚMCOVÁ – jednatelka, hospodářka

 

Generální partner

Další partneři

  • Větší partneři
  • Partnerské spolky
  • Partnerské instituce, organizace a firmy
  • Mediální partneři

všichni partneři »