KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

Sekce IVV – IML je jednou ze sekcí Klubu českých turistů. Náplní činnosti sekce je koordinace aktivit dvou mezinárodních turistických organizací, a to IVV a IML.

Na této stránce budeme zveřejňovat jak novinky ze světa IVV a IML, tak informace o IVV a IML akcích různého druhu v Česku.

Další aktuální informace naleznete na facebookové stránce sekce:  www.facebook.com/IVV-IML-sekce-KCT

Co je IVV a IML?

IVV (Internationaler Volkssportverband)

je Mezinárodní organizace pro lidový sport.

V současné době sdružuje 42 států z celého světa. Zabývá se pořádáním turistických akcí, které nemají výkonnostní charakter. Smyslem a cílem těchto akcí je poskytnout možnost nenáročné fyzické aktivity v přírodním prostředí zájemcům ze všech věkových kategorií.

Účastníci také mohou získat odměnu či ocenění v podobě diplomů, odznaků a nášivek.

Pro děti a mládež má IVV speciální program Young Walker's Tour.

Česko je pod hlavičkou Klubu českých turistů řádným členem této organizace od roku 1995. Od roku 2010 je Česko rovněž členskou zemí IVV Evropa, evropské odnože celosvětové organizace IVV, která v současné době sdružuje 14 států z celé Evropy.

Turisté, členové KČT, mohou podmínky IVV plnit na akcích jak v Česku, tak i v zahraničí. V Česku je každoročně pořádáno cca 300 akcí IVV, většinou turistických pochodů KČT, na nichž je možno podmínky IVV plnit.

Dále sekce spravuje 57 permanentních městských, příměstských a okruhových tras IVV. Absolvováním těchto tras mohou turisté opět splnit podmínky IVV. Tyto trasy mohou být zároveň vhodnou pomůckou k poznání krás a zajímavostí naší vlasti a jsou doporučovány i turistům, kteří neplní aktivity IVV.

Každoročním vyvrcholením aktivit IVV je pořádání IVV olympiád. V pravidelných dvouletých cyklech se střídají olympiády světová, evropská (Europiáda) a asijská (Asiapiáda), v přípravě je i americká (Amerikapiáda). V roce 2022 se uskutečnila 6. Europiáda IVV, pořádaná v německo - francouzské spolupráci v Kehlu a Štrasburku v Alsasku, v roce 2023 se pak uskutečnila 18. IVV Olympiáda v San Antoniu v Texasu v USA. V roce 2024 se bude konat 7. IVV Europiáda ve Waindringu v Rakousku a v roce 2025 19. IVV Olympiáda v Tampere ve Finsku.

Více informací o IVV naleznete na oficiální stránce: www.ivv-web.org

Přehled akcí IVV z celého světa pak na stránce: www.ivv-online.org

Nové stránky IVV-Europa naleznete zde: www.ivv-europa.eu

Facebookovou stránku IVV-Europa zde: www.facebook.com/ivveuropa

IML (International Marching League), nově IML - WA (International Marching League - Walking Association) 

je Mezinárodní pochodnická liga.

V současnosti sdružuje 29 akcí z 26 zemí celého světa. Každý stát může reprezentovat pouze jeden vícedenní pochod, s výjimkou rozlehlých zemí jako jsou USA, Čína a Japonsko. Česko bylo přijato za člena IML–WA v roce 1996 a již v září 1996 se konal první pochod IML „Jede Kudrna okolo Brna“. Tento dvoudenní pochod se koná vždy poslední víkend v září a tradičně patří mezi významné akce KČT.

Za účast na akcích IML mohou turisté jako odměnu získat medaile nebo IML tituly Evropský chodec, Panpacifický chodec, Mezinárodní mistr chodec nebo Světový chodec.

Bližší informace jak o pochodu „Jede Kudrna okolo Brna“, tak o plnění podmínek IML získáte na stránce pochodu: www.iml-czech.com 

Více informací o IML a akcích IML pak na oficiální stránce: www.imlwalking.org 

V rámci spolupráce obou organizací IVV a IML vznikl IVV-IML Cup, jehož podmínky mohou turisté plnit na vybraných společných akcích.

Základní informace a pravidla IVV-IML Cupu jsou v češtině dostupné zde.

Více informací o IVV-IML Cupu dále naleznete na stránce www.ivv-web.org/IVV--IML-Cup 

 


 

Deset akcí IVV v ČR 2020 - 2024  

1. Sekce IVV – IML Programové rady KČT vyhlašuje od 1. ledna 2020 osmý ročník turistické aktivity „Deset akcí IVV v ČR“. 
2. Turista, který během tří let absolvuje deset vybraných turistických akcí z deseti (původní počet byl dvanáct, akce Loučení s létem, aneb za huzovským škopkem, od roku 2023 již není akcí IVV, akce Novoborské pochody je od roku 2024 zrušena; kdo tyto akce absolvoval do roku 2022 resp. 2023, budou mu samozřejmě uznány) uvedených (bez ohledu na délku trasy či přesunový prostředek), získá jako ocenění odznak. Pro evidenci razítek si musí zakoupit zvláštní účastnický průkaz, jehož cena je 50,- Kč. Této aktivity se mohou zúčastnit i nečlenové KČT, případně také cizinci.

3. Z každé akce se uznává pouze jedno razítko IVV, bez ohledu na počet absolvovaných dnů, přesunů, atd.
4. Po splnění podmínek si může turista vyžádat odznak na všech turistických akcích, kde jsou vydávána ocenění IVV.
5. Tato turistická aktivita byla již z důvodu pandemie covid-19 prodloužena do 31. 12. 2024. Sekce IVV – IML PR KČT jí může opět prodloužit či vyhlásit devátý ročník (vyhlášení dalšího ročníku od roku 2025 je plánováno).
6. Pro osmý ročník 2020 až 2022 (2024) jsou vybrány tyto turistické akce IVV v Česku:

14.1.2024 26. Zimní Prahou (kraj Hlavní město Praha)
3.2.2024 29. Opatovské šmajd (kraj Jihomoravský)
9.3.2024 42. Přerovská 50 – Memoriál Jiřího Caletky (kraj Olomoucký)
12.-14.4.2024 22. Víkend v husitském kraji (kraj Jihočeský)
Novoborské pochody (kraj Liberecký) (Od roku 2024 akce ZRUŠENA - účasti do roku 2023 se samozřejmě započítávají)
25.5.2024 47. Krajem léčivých vod (kraj Karlovarský)
5.-7.7.2024 41. Putování za mistrem Janem (kraj Středočeský)
11.-14.7.2024 33. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (kraj Zlínský)
10.8.2024 24. Bystřecké kilometry (kraj Pardubický)
Loučení s létem, aneb za huzovským škopkem (kraj Olomoucký)  (Od roku 2023 akce již NENÍ AKCÍ IVV - účasti do roku 2022 se samozřejmě započítávají)
26.10.2024 48. Podzimním Horáckem (kraj Vysočina)
14.-17.11.2024 52. Za posledním puchýřem Krásná Lípa (kraj Ústecký)
(Z akce Za posledním puchýřem lze použít razítko pouze z jedné akce během tří let.)

Záznamníky lze získat na adrese:
Lenka Němcová, Tržní 1151, 386 01 Strakonice
tel.: 607 200 424, email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

 

IVV-EUROPE FELIX CUP

IVV-Europe vyhlásila nový pohár - Felix Cup. Jde o časově neomezenou soutěž, s jen jednou podmínkou - zúčastnit se 4 různých akcí IVV ve 4 různých členských státech IVV-Europe. Započítavají se všechny druhy akcí IVV v daných státech. Odměnou pro účastníky bude diplom a odznak (startovné 10€, za příplatek 5€ bude možné získat i medaili nebo nášivku). Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru v angličtině nebo němčině.

 

 

7. EUROPIÁDA IVV V ROCE 2024

Následující již 7. Europiáda IVV se bude konat v termínu 29. 5. až 1. 6. 2024 v obci Waidring v regionu Kitzbüheler Alpen v Rakousku. Bližší informace budou zveřejněny později.

19. OLYMPIÁDA IVV 2025 - TAMPERE, FINSKO

19. IVV Olympiáda se uskuteční v termínu 14. až 17. srpna 2025 ve městě Tampere ve Finsku. Víkend před olympiádou se bude na ve finském městě Vaasa v termínu 8. až 11. 8. 2025 konat každoroční pochod IML Vaasan Marssi, takže se pro potencionální účastníky nabízí možnost obě akce spojit a zákat tak dvě kromě několika razítek IVV i dvě razítka IML.

Podrobnější informace budou zveřejněny později.

 

!!! Akce IVV a IML v zahraničí v roce 2024 !!!

Pro aktuální informace ohledně případného zrušení akcí IVV sledujte www.ivv-web.org/the-ivv/news, ohledně akcí IML www.imlwalking.org/news

IML Litva

Z důvodu konání velké hudební akce v Kaunasu ve shodném termínu s pochodem (3. a 4. 8. 2024), a s tím souvisejícím rapidním vzrůstem cen za ubytování v Kaunasu, se pořadatelé rozhodli ke změně místa konání akce a přesunu do Jurbarkasu. Ke změně termínu akce nedochází.

Lithuanian Walking Festival se tak bude konat v termínu 3. a 4. 8 2024 ve městě Jurbarkas. Akce je IML a IVV.

https://www.facebook.com/groups/imlwalkers/permalink/3744076015825426/

 

 

předseda sekce,
internetové stránky sekce, Mezinárodní kalendář IVV

Bc. Jiří BROŽ
tel: 728 848 724, email: jirka.kct@seznam.cz

místopředseda sekce, permanentní trasy IVV

Pavel EJEM
email: pavelwallachia@seznam.cz

 

členové

Ing. Jaroslav ŠLECHTA – zástupce pro IML
tel: 602 288 321, email: slechta1@kct.cz

Lenka NĚMCOVÁ – jednatelka, hospodářka, razítka IVV
tel: 607 200 424 - VOLAT PO 17. HODINĚ, email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

Zdeněk Němec – razítka IVV
email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

čestný předseda sekce

Werner FRIEDRICH
tel: 608 159 711, email: wfried@seznam.cz


AKTUÁLNÍ INFORMACE

!!! Změny v distribuci razítek IVV!!!

Vážení pořadatelé a účastníci akcí IVV,

rád bych Vás touto cestou informoval o změnách v distribuci razítek IVV (Internationaler Volkssportverband = Mezinárodní organizace pro lidový sport) a záznamníků na akce IVV, ke kterým sekce IVV/IML PR KČT přistoupila s účinností od 1. 4. 2024.

Z důvodu neustále se zvyšujících nákladů na výrobu razítek, ale především velmi rostoucím nákladům na poštovné při distribuci razítek, jsme nuceni po více než deseti letech zvýšit poplatek za razítko IVV z 50 Kč na 80 Kč. Toto zvýšení platí jen u akcí IVV, u permanentních tras IVV zůstává poplatek za razítka v současné výši, tzn. 50 Kč za pololetí, resp. 100 Kč za kalendářní rok.

Za účelem snižování nákladů na rozesílání razítek IVV (poštovné) jsme připravili nový systém distribuce razítek IVV, který bude výhodnější pro všechny pořadatele akcí IVV, kteří akce pořádají opakovaně resp. každoročně.

Pořadatel akce bude mít možnost nechat si vyrobit „speciální“ textové razítko IVV na svou akci – na razítku tak místo dosavadního číselného kódu bude přímo název akce, např. Zmrzlé Hanák, Přerovská 50 atd. Toto razítko mu na žádost vyrobí sekce IVV/IML a zašle jej pořadateli akce (stejně jako to bylo dosud). Po akci už ale pořadatel nebude toto razítko vracet na vlastní náklady sekci (jako je tomu nyní), ale nechá si razítko u sebe na další rok. Následně mu bude další kalendářní rok zaslán pouze letopočet na daný rok, který si pořadatel sám přelepí a bude moci razítko znovu použít. Cena za toto textové razítko IVV bude pro první rok 100 Kč, další roky bude pořadatel platit nově stanovených 80 Kč za zařazení do akcí IVV. Hlášenka z akce IVV bude pořadateli zaslána v elektronické podobě, po akci a jejím vyplnění ji pořadatel opět vrátí elektronickou cestou (emailem).

Je zřejmé, že cena textového razítka IVV včetně nákladů na poštovné je podstatně vyšší než 100 Kč, které za razítko bude platit pořadatel, tzn. cena bude i nadále z velké části dotována sekcí.

Na novém systému ušetří náklady za poštovné jak sekce IVV/IML (v dlouhodobém horizontu), tak i pořadatel akce již od prvního roku – viz následující příklad: Pořadatel vstoupí do nového systému, zaplatí 100 Kč, přijde mu razítko IVV, po akci si razítko ponechá (nevrací jej), neplatí tak zpětné doporučené poštovné (cca 80 Kč), další rok zaplatí 80 Kč za zařazení akce do IVV, přijde mu letopočet na razítko, po akci razítko opět nevrací sekci (neplatí 80 Kč zpětné poštovné) atd.

Oproti tomu pořadatel, který si nový systém nezvolí, zaplatí první rok 80 Kč za razítko IVV, po akci vrátí razítko nazpět sekci (80 Kč poštovné). Další rok se vše opakuje – 80 Kč poplatek za razítko, cca 80 Kč za zpětné poštovné.

Výsledkem je, že pořadatel, který vstoupí do nového systému, ušetří první rok 60 Kč, každý další rok pak 80 Kč za zpětné poštovné.

Změna bude také u distribuce záznamníků IVV – nově již nebudou zasílány pořadatelům akcí IVV spolu s razítkem (aby je nemuseli po akci vracet poštou), ale bude nutné, aby si zájemci vyžádali záznamníky u pověřeného člena sekce – viz kontakty na stránce www.kct.cz/sekce-ivv-iml. Pořadatelům akcí IVV budeme nabízet i možnost zakoupení např. 3 kusů záznamníků IVV, které pak budou mít na akci k dispozici pro potencionální zájemce; toto bude ale čistě na rozhodnutí pořadatele akce.

Věříme, že dané změny jak pořadatelé akcí IVV, tak účastníci – zájemci o ocenění IVV pochopí a zůstanou akcím IVV věrni. Naší snahou je především snížení zbytečných nákladů na poštovní jak pro sekci IVV/IML, tak pro pořadatele.

Dále dochází ke snížení ceny záznamníků IVV – velké záznamníky na 250 razítek (jak pro akce, tak pro kilometry) budou od 1. 4. 2024 stát nově pouze 100 Kč za kus (dosud byla jejich 250 Kč). Cena menších záznamníků na 50 razítek zůstává stejná, tj. 50 Kč za kus.

Sekce IVV/IML připravuje od roku 2025 dva nové záznamníky – budeme pokračovat v úspěšném projektu „10 akcí IVV“, kdy na roky 2025 až 2027 bude vyhlášen již devátý ročník této aktivity. Po splnění obdrží turisté nejen kovový odznak, ale také i speciální absolventskou turistickou vizitku. Druhým záznamníkem bude „výroční odznak“ k 30. výročí IVV a 30. výročí IML v ČR. I v tomto případě počítáme s oceněním ve formě kovového odznaku a také i další speciální absolventské turistické vizitky.  

Závěrem připomínáme, že jak pořadatelům akcí IVV, tak všem účastníkům akcí IVV i zájemcům o mezinárodní turistiku doporučujeme pravidelně sledovat internetové stránky sekce IVV/IML www.kct.cz/sekce-ivv-iml, kde jsou uváděny aktuální informace ze světa IVV a IML.

Nově na těchto stránkách naleznete například informace o dvou nových aktivitách, které připravila IVV-Europa, kontinentální asociace IVV. Jde o záznamník „Felix CUP“ a turistickou výzvu „Challenge 2024“, jejímž cílem je absolvovat v roce 2024 minimálně 2024 km. V obou případech obdrží turisté po splnění medaile, odznaky, diplomy nebo nášivky.

Za sekci IVV/IML PR KČT Bc. Jiří Brož

 

!!! Upozornění pro pořadatele akcí IVV !!!

Razítka IVV jsou již opět na vyžádání rozesílána - prosíme pořadatele, aby zasílali své žádosti o razítka VČAS a využívali nový telefonní kontakt 607 200 424 (Lenka Němcová), email zůstává stejný - l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz Jiné, starší, kontakty jsou již nedostupné!

 

VÝDEJ OCENĚNÍ IVV V ROCE 2024

V roce 2024 budou ocenění IVV vydávána v rámci následujících turistických akcí:

Hornobřízský puchýř - 16. 3. 2024 - Horní Bříza PRO NEMOC ZRUŠENO!

Za povidlovým koláčem - 6. 4. 2024 - Benešov

Putování za mistrem Janem - 5. 7. 2024 - Rakovník - PÁTEK 5. 7. -  7 AŽ 18 HODIN 

Jede Kudrna okolo Brna - 28. 9. 2024 - Brno

? Podzim pod Zelenou horou - 19. 10. 2024 - Nepomuk ? (zatím nepotvrzeno)

Za posledním puchýřem - 16. 11. 2024 - Krásná Lípa

 

VÝZVA IVV-EUROPE 2024 KM NA AKCÍCH IVV V ROCE 2024

Účastníkem výzvy se může stát každý turista, který se během celého roku 2023 zúčastní různých akcí IVV. 

Podmínky plnění výzvy jsou následující - od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 ujít na všech akcích IVV celkem nejméně 2024 kilometrů. Započítávají se všechny akce IVV po celém světě, nejen v Česku. Není stanovena žádná minimální nebo maximální kilometráž na den či žádné podobné omezení. Účastnit výzvy se může buď jednotlivec sám, nebo i skupina turistů v týmu – v tomto případě pak musí počet 2024 kilometrů ujít dohromady, tj. v případě např. 5 členů týmu stačí každému „jen“ cca 406 km (členové týmu nemusí ujít všechny kilometry společně).

Splnění výzvy se prokazuje pomocí záznamníku IVV pro kilometry. 

Po úspěšném splnění výzvy obdrží účastník diplom, kovovou medaili na krk, textilní nášivku a kovový odznak. V případě účasti týmu je jen jedna medaile, diplom a nášivka na tým; buton obdrží každý člen týmu. Cena je stanovena na 24€ za jednotlivce nebo za tým.

Přihlašování do výzvy probíhá přes stránku IVV-Europe www.ivv-europa.eu.

 

 


 

Akce zařazené do IVV - IML Cupu v roce 2024:

                                                                                                  

ext Informace-a-pravidla-IVV-IML-CUP-2024.pdf

Více informací o IVV-IML Cupu naleznete také na stránce www.ivv-web.org/IVV--IML-Cup


 

Permanentní (městské, příměstské, okruhové - RWW) trasy IVV

Seznam permanentních tras IVV (aktuální k 1/2024)

Prosíme pořadatele a správce permanentních tras IVV o provedení kontroly aktuálnosti údajů.

V případě nesrovnalostí nebo neaktuálnosti nás prosím kontaktujte na emailu pavelwallachia@seznam.cz nebo jirka.kct@seznam.cz 

 


 Generální partner:

Hlavní parneři:


Další partneři:

   

 

 

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout