KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

 

Sekce IVV – IML je jednou ze sekcí Klubu českých turistů. Náplní činnosti sekce je koordinace aktivit dvou mezinárodních turistických organizací, a to IVV a IML.

Na této stránce budeme zveřejňovat jak novinky ze světa IVV a IML, tak informace o IVV a IML akcích různého druhu v Česku.

Další aktuální informace naleznete na facebookové stránce sekce:  www.facebook.com/IVV-IML-sekce-KCT

Co je IVV a IML?

IVV (Internationaler Volkssportverband)

je Mezinárodní organizace pro lidový sport.

V současné době sdružuje 42 států z celého světa. Zabývá se pořádáním turistických akcí, které nemají výkonnostní charakter. Smyslem a cílem těchto akcí je poskytnout možnost nenáročné fyzické aktivity v přírodním prostředí zájemcům ze všech věkových kategorií.

Účastníci také mohou získat odměnu či ocenění v podobě diplomů, odznaků a nášivek.

Česko je pod hlavičkou Klubu českých turistů řádným členem této organizace od roku 1995. Od roku 2010 je Česko rovněž členskou zemí IVV Evropa, evropské odnože celosvětové organizace IVV, která v současné době sdružuje 16 států z celé Evropy.

Turisté, členové KČT, mohou podmínky IVV plnit na akcích jak v Česku, tak i v zahraničí. V Česku je každoročně pořádáno cca 300 akcí IVV, většinou turistických pochodů KČT, na nichž je možno podmínky IVV plnit.

Dále sekce spravuje 72 permanentních městských, příměstských a okruhových tras IVV. Absolvováním těchto tras mohou turisté opět splnit podmínky IVV. Tyto trasy mohou být zároveň vhodnou pomůckou k poznání krás a zajímavostí naší vlasti a jsou doporučovány i turistům, kteří neplní aktivity IVV.

Každoročním vyvrcholením aktivit IVV je pořádání IVV olympiád. V pravidelných dvouletých cyklech se střídají olympiády světová, evropská (Europiáda) a asijská (Asiapiáda), v přípravě je i americká (Amerikapiáda). V roce 2021 se uskuteční 5. Europiáda IVV, pořádaná v rakousko-italské spolupráci, v Sillianu v Rakousku a v roce 2022 5. Asiapiáda v ruském Vladivostoku (obě akce přesunuty z roku 2020). V roce také 2022 proběhne 17. IVV Olympiáda v jihokorejském Soulu.

Více informací o IVV naleznete na oficiální stránce: www.ivv-web.org

Přehled akcí IVV z celého světa pak na stránce: www.ivv-online.org

Nové stránky IVV-Europa naleznete zde: www.ivv-europa.eu

Facebookovou stránku IVV-Europa zde: www.facebook.com/ivveuropa

IML (International Marching League), nově IML - WA (International Marching League - Walking Association) 

je Mezinárodní pochodnická liga.

V současnosti sdružuje 29 akcí z 26 zemí celého světa. Každý stát může reprezentovat pouze jeden vícedenní pochod, s výjimkou rozlehlých zemí jako jsou USA, Čína a Japonsko. Česko bylo přijato za člena IML–WA v roce 1996 a již v září 1996 se konal první pochod IML „Jede Kudrna okolo Brna“. Tento dvoudenní pochod se koná vždy poslední víkend v září a tradičně patří mezi významné akce KČT.

Za účast na akcích IML mohou turisté jako odměnu získat medaile nebo IML tituly Evropský chodec, Panpacifický chodec, Mezinárodní mistr chodec nebo Světový chodec.

Bližší informace jak o pochodu „Jede Kudrna okolo Brna“, tak o plnění podmínek IML získáte na stránce pochodu: www.iml-czech.com 

Více informací o IML a akcích IML pak na oficiální stránce: www.imlwalking.org 

V rámci spolupráce obou organizací IVV a IML vznikl IVV-IML Cup, jehož podmínky mohou turisté plnit na vybraných společných akcích.

Základní informace a pravidla IVV-IML Cupu jsou v češtině dostupné zde.

Více informací o IVV-IML Cupu dále naleznete na stránce www.ivv-web.org/IVV--IML-Cup 

 


 

Deset akcí IVV v ČR 2020 - 2024  

1. Sekce IVV – IML Programové rady KČT vyhlašuje od 1. ledna 2020 osmý ročník turistické aktivity „Deset akcí IVV v ČR“. 
2. Turista, který během tří let absolvuje deset vybraných turistických akcí z dvanácti uvedených (bez ohledu na délku trasy či přesunový prostředek), získá jako ocenění odznak. Pro evidenci razítek si musí zakoupit zvláštní účastnický průkaz, jehož cena je 50,- Kč. Této aktivity se mohou zúčastnit i nečlenové KČT, případně také cizinci.
3. Z každé akce se uznává pouze jedno razítko IVV, bez ohledu na počet absolvovaných dnů, přesunů, atd.
4. Po splnění podmínek si může turista vyžádat odznak na všech turistických akcích, kde jsou vydávána ocenění IVV.
5. Tato turistická aktivita končí 31. 12. 2024. Sekce IVV – IML PR KČT jí může prodloužit či vyhlásit devátý ročník.  Z důvodu pandemie coronaviru byla aktivita již prodloužena do 31. 12. 2024.
6. Pro osmý ročník 2020 až 2022 (2024) jsou vybrány tyto turistické akce IVV v Česku:

9.1.2022 24. Zimní Prahou (kraj Hlavní město Praha)
5.2.2022 27. Opatovské šmajd (kraj Jihomoravský)
12.3.2022 40. Přerovská 50 – Memoriál Jiřího Caletky (kraj Olomoucký)
8.-10.4.2022 20. Víkend v husitském kraji (kraj Jihočeský)
28.5.2022 7. Novoborské pochody (kraj Liberecký)
28.5.2022 45. Krajem léčivých vod (kraj Karlovarský)
5.-6.7.2022 39. Putování za mistrem Janem (kraj Středočeský)
9.-15.7.2022 31. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku (kraj Zlínský)
6.8.2022 22. Bystřecké kilometry (kraj Pardubický)
17.9.2022 15. Loučení s létem, aneb za huzovským škopkem (kraj Olomoucký) 
22.10.2022 46. Podzimním Horáckem (kraj Vysočina)
17.-20.11.2022 50. Za posledním puchýřem Krupka po padesáté (kraj Ústecký)
Z akce Za posledním puchýřem lze použít razítko pouze z jedné akce během tří let.

Záznamníky lze získat na adrese:
Lenka Němcová, Tržní 1151, 386 01 Strakonice
tel.: 607 200 424, email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

předseda sekce, internetové stránky sekce, Mezinárodní kalendář IVV

Jiří BROŽ
tel: 728 848 724, email: jirka.kct@seznam.cz

místopředseda

Pavel EJEM –  permanentní trasy IVV, email: pavelwallachia@seznam.cz

členové

Ing. Jaroslav ŠLECHTA – zástupce pro IML
tel: 602 288 321, email: slechta1@kct.cz

Lenka NĚMCOVÁ – jednatelka, hospodářka, razítka IVV
tel: 607 200 424, email: l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz

Bc. Jiří BROŽ - internetové stránky sekce, Mezinárodní kalendář IVV
tel: 728 848 724, email: jirka.kct@seznam.cz

čestný předseda sekce

Werner FRIEDRICH
tel: 608 159 711, email: wfried@seznam.cz


AKTUÁLNÍ INFORMACE

!!! Upozornění pro pořadatele akcí IVV !!!

Razítka IVV jsou již opět na vyžádání rozesílána - prosíme pořadatele, aby zasílali své žádosti o razítka VČAS a využívali nový telefonní kontakt 607 200 424 (Lenka Němcová), email zůstává stejný - l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz Jiné, starší, kontakty jsou již nedostupné!

Dále upozorňujeme pořadatele akcí IVV na nutnost dodržování platných Směrnic pro pořádání akcí IVV - konkrétně zákazu dávání razítek IVV jinam (volné papíry, vandrbuchy, jiné záznamníky, ...) než do určených oficiálních záznamníků IVV! 

 

IML POCHOD VE ŠPANĚLSKÉ BARCELONĚ UKONČIL SVÉ ČLENSTVÍ V ASOCIACI IML - POCHOD JIŽ TEDY NENÍ SOUČÁSTÍ IML!

 

NOVÁ VÝZVA IVV-EUROPA 2022

Organizace IVV-Europa vydala novou výzvu - cílem je ujít 2022 kilometrů na všech akcích IVV na celém světě během celého roku 2022. odměnou pro turisty, kteří tuto výzvu zvládnou, bude certifikát, medaile a nášivka. Více informací a registrační formulář naleznete na stránce www.ivv-europa.eu/2022-challenge

 

Nová městská trasa IVV

Byla zřízena nová městská trasa IVV s oficiálním názvem Po stopách KHB

Více informací o trase IVV naleznete na webu web.martin-pluhar.cz/ivv-s-khb

 

EUROPIÁDA 2022 

6IVV EUROPIÁDA SE USKUTEČNÍ V TERMÍNU 25. AŽ 28. 8. 2022 V NĚMECKÉM KEHLU A FRANCOUZSKÉM ŠTRASBURKU NA POMEZÍ TĚCHTO DVOU STÁTŮ.

Informace v češtině naleznete v přiložených souborech - základní info, výše startovného a časový harmonogram akce.

 

OLYMPIÁDA IVV 2022

17. IVV OLYMPIÁDA, KTERÁ SE MĚLA KONAT V JIŽ PŘESUNUTÉM TERMÍNU V ŘÍJNU 2022, BYLA KVŮLI PANDEMII KORONAVIRU ZRUŠENA ! www.ivv-web.org/the-ivv/newsen-2022

ASIAPIÁDA IVV 2022

ASIAPIÁDA IVV, KTERÁ SE MĚLA KONAT V JIŽ PŘESUNUTÉM TERMÍNU V ŘÍJNU 2022 VE VLADIVOSTOKU V RUSKU, BYLA Z DŮVODU RUSKÉ AGRESE VŮČI UKRAJINĚ ZRUŠENA!!!  www.ivv-web.org/the-ivv/newsen-2022

!!! Akce IVV a IML v zahraničí v roce 2022 !!!

IVV Asiapiáda 2020 - Vladivostok (Rusko) - ZRUŠENO !

IVV Olympiáda 2021 - Soul (Jižní Korea) - ZRUŠENO !

IVV/IML Cup Schweix 2021 (Německo) -  PŘESUNUTO na 4. až 5. 6. 2022

IML Rotorua (Nový Zéland) - PŘESUNUTO na 5. až 6. 11. 2022

IML Diekirch (Lucembursko) - ZRUŠENO, USKUTEČNÍ SE VIRTUÁLNÍ VERZE - viz stránky www.mid.lu 

Pro aktuální informace ohledně případného zrušení akcí IVV sledujte www.ivv-web.org/the-ivv/news, ohledně akcí IML www.imlwalking.org/news


 

Akce zařazené do IVV - IML Cupu v roce 2022:

 

ext Informace-a-pravidla-IVV-IML-CUP-2022.pdf

Více informací o IVV-IML Cupu naleznete také na stránce www.ivv-web.org/IVV--IML-Cup


 

Permanentní (městské, příměstské, okruhové - RWW) trasy IVV

Seznam permanentních tras IVV (aktuální k 2/2022)

Prosíme pořadatele a správce permanentních tras IVV o provedení kontroly aktuálnosti údajů.

V případě nesrovnalostí nebo neaktuálnosti nás prosím kontaktujte na emailu l.z.nemcovi.ivv@seznam.cz nebo jirka.kct@seznam.cz 

 


  

Generální partner

Hlavní partneři

  •  
  •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte