KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

Struktura KČT

Klub českých turistů je spolkem s celostátní působností, jehož historie se datuje k 11. 6. 1888, kdy byl spolek založen na ustavujícím sjezdu v Praze skupinou nadšenců v čele s Vojtou Náprstkem, Dr. Vilémem Kurzem, Dr. Františkem Čížkem a architektem Vratislavem Pasovským.

KČT je spolkem aktivních turistů a příznivců turistiky. Účelem a hlavními činnostmi KČT je vytvářet všestranný turistický a sportovní program, podporovaný jako celoživotní aktivita, včetně mezinárodních turistických aktivit, vytvářet materiální, organizační a metodické podmínky pro bezpečný a volný pohyb v přírodě, značení a údržbu sítě turistických značených tras, ochrana přírody a krajiny, péče o kulturní památky, vytvářet podmínky pro aktivní turistickou činnost všech občanů, včetně seniorů, rodin, dětí, mládeže a zdravotně postižených, pořádat turistické akce pro veřejnost, rozvíjet tradice KČT a propagaci turistiky jako činnosti poznávací i sportovní pro nejširší veřejnost.

Organizační struktura

Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdružují do 14 oblastí, totožných s hranicemi krajů. Vše zastřešuje Ústředí KČT se sídlem v Praze.

Orgány KČT jsou:

  1. Konference KČT
  2. Ústřední výbor KČT
  3. Vedení KČT
  4. Ústřední kontrolní komise

 

Konference KČT

Nejvyšším orgánem KČT je konference KČT, složená z delegátů všech oblastí.

 

Ústřední výbor KČT

Ústřední výbor KČT (ÚV KČT) je v období mezi konferencemi nejvyšším orgánem KČT. Schází se nejméně dvakrát ročně.

Členové

Mgr. Vratislav Chvátal

Zdeněk Cabalka

Ing. Ivan Press

PaedDr. Jan Eichler

Ing. Rostislav Kašovský

Ing. Zdeňka Šrédlová

Jiří Franc

JUDr. Milan Hoke

Ing. Petr Holuša

RNDr. Jiří Homolka

 

 

Lubomír Hoška

Rostislav Klemeš

Ing. Hana Slabáková

Růžena Streiftauová

Josef Sýkora

Vlastimil Škvára

Ing. Jaroslav Šlechta

Petr Teringl

Jan Tom

Ladislav Zoubek

Vedení KČT

Vedení KČT je kolektivním statutárním orgánem KČT a zastupuje KČT navenek. Má 7 členů. Řídí činnost KČT v období mezi zasedáními ÚV KČT. Schází se podle aktuálních potřeb řízení KČT. Za V KČT jedná navenek předseda nebo místopředseda, a to každý samostatně.

Ústřední kontrolní komise

Kontrolním orgánem je kontrolor odboru nebo kontrolní komise odboru, kontrolní komise oblasti a ústřední kontrolní komise.

Předseda Ústřední kontrolní komise

Ing. Ján Babnič

 

 

 

 

Čestný předseda KČT

Ing. Jan Havelka

Členové

Bc. Renata Kotalová

Ing. Jaroslav Krejzlík

Ing. Jaroslav Matula

Ing. Jiří Peltan

 

Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku.

Turistické oddíly mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM.

 

Výhody a podmínky členství

Klub českých turistů svým členům poskytuje mnoho výhod a slev. Podrobnosti najdete zde.

 

Jak se stát členem KČT

Pokud se rozhodnete stát členy Klubu českých turistů, máte několik možností:

 1. Přihlašte se přes naše stránky. Podrobnosti naleznete zde,
 2. vyhledejte nejbližší odbor (nebo odbor, ve kterém chcete pracovat) a vstupte přímo do něj (kontakty najdete v oblastním dělení KČT),
 3. kontaktujte sekretáře nejbližší oblasti KČT (kontakty najdete v oblastním dělení KČT).

 

Generální partner

Hlavní partneři

 •  
 •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte