KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

Turistika na koni

Turistika na koni funguje organizovaně v rámci KČT více než 15 let. Značení na jezdeckých stezkách i samotný pohyb koní a jezdců po stezkách již za tu dobu vešly do povědomí veřejnosti. Různými způsoby je do naší činnosti zapojeno velké množství chovatelů koní, jezdců, provozovatelů stanic, anebo prostě jen milovníků koní. Radíme tvůrcům jezdeckých stezek s metodikou, v rámci svých možností a sil pečujeme o údržbu značení jezdeckých stezek. Staráme se také o propagaci jezdecké turistiky a KČT, připravujeme podklady pro mapy, rozvíjíme spolupráci se zahraničními partnery, navzájem se setkáváme, vyměňujeme si zkušenosti a pomáháme si. 

Odměnou je nám účast na akcích, které  KČT  v oblasti turistiky na koni pořádá. Cílem  je, aby se těchto akcí zúčastňovala co nejširší turistická veřejnost, a především děti. Aby se co nejvíce příznivců koní dozvědělo, jaké pěkné a kvalitní programy se v rámci KČT připravují. 

Samozřejmě sekce připravuje společná putování na koních a s koňmi. Pořádá řadu zajímavých exkurzí v rámci ČR i v zahraničí. Pořádá semináře zaměřené na chov koní, na práci s koňmi, na veterinární péči a na otázky bezpečnosti. Jednotliví členové, často významní odborníci ve svém oboru, seznamují ostatní se svými zkušenostmi. 

Součástí činnosti je také pomoc jezdcům, kteří plánují putování na koních a hledají nejvhodnější trasu a možnosti přenocování. Často se jedná o zahraniční jezdce, které KČT prostřednictvím sekce Turistika na koni seznamuje i s informacemi z oblasti české legislativy a veterinárních předpisů.  

Sekce turistiky na koni KČT má velmi dobré jméno v mezinárodním měřítku, jak díky reprezentaci na zahraničních akcích,  tak i díky spolupráci při přípravě dálkových mezinárodních putování. Máme patronát nad turistikou na koni u krajanů v rumunském Banátu. Pro informace slouží internetové stránky www.turistikanakoni.cz 

Srdečně zveme všechny milovníky koní mezi nás!

Jménem sekce turistiky na koni KČT 

Ing. Milena Andrlová

 

Generální partner

Hlavní partneři

  •  
  •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte