KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

Systém turistického značení

Rozlišujeme 3 druhy turistického značení:

  • pěší značení,
  • lyžařské značení,
  • cykloznačení.

 

Pokud zjistíte na značených trasách nějaké nedostatky, sdělte je, prosím, přímo na mail prilepek@kct.cz.

 

Pěší značení

Pěší trasy jsou značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený, modrý, zelený nebo žlutý. Oba krajní pásy jsou bílé a mají za úkol značku ještě více zviditelnit. Pásová značka tedy tvoří čtverec o rozměrech 10x10 cm.

V ostrých lomech cesty nebo při jejím odbočení na jinou komunikaci je pásová značka doplněna na šipku. Na společném úseku několika značených tras se používá vícebarevná značka, pro místní trasy je někdy použito místní značky. Na koncích značených tras najdete koncovou značku a různé krátké významové odbočky jsou značeny speciálními značkami odbočka k vrcholu nebo vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studánce a k jinému zajímavému objektu. Tzv. naučné stezky se značí pásovými i místními značkami nebo speciálními značkami naučné stezky.

Ve městech, vesnicích, na křižovatkách s jinou značenou trasou a na dalších turisticky významných místech je malované značení doplněno tabulkami a směrovkami. Z tabulky se dozvíte název místa, popř. jeho nadmořskou výšku, směrovky informují o kilometrových vzdálenostech k dalším cílům na trase.

obrazek: 1a.gif
Pásová značka

 

obrazek: 4a.gif
Šipka

 

obrazek: 4b.gif
Vícebarevná značka

obrazek: 5a.gif
Místní značka

 

obrazek: 8.gif
Koncová značka

 

obrazek: 7a.gif
Odbočka k vrcholu či vyhlídce

obrazek: 7b.gif
Odbočka ke zřícenině hradu
či jiného objektu

 

obrazek: 7c.gif
Odbočka ke studánce
nebo pramenu

 

obrazek: 7d.gif
Odbočka k jinému
zajímavému objektu

obrazek: 6.gif
Značení naučné stezky

 

obrazek: 8a.gif
Turistická tabulka

 

obrazek: 2a.gif
Turistická směrovka

Lyžařské značení

Značení lyžařských tras se v podstatě neliší od značení tras pěších, používá se stejných druhů značek, stejné tabulky i směrovky, zachovávají se i jejich rozměry. Odlišná je pouze barva krajních pásů značek, která je oranžová. Vnitřní pás pak může být červený, modrý, zelený nebo bílý. Lyžařské směrovky mají podkladovou barvu také oranžovou.

obrazek: 1b.gif
Lyžařská pásová značka

 

obrazek: 2b.gif
Lyžařská směrovka

Cykloznačení

V České republice se používají dva základní druhy značení – silniční a terénní. Převažuje silniční značení, které se používá na většině značených cyklotras. Terénní značení se používá hlavně v horských oblastech a špatně přístupných místech vhodných jen pro horská kola (MTB).

Silniční značení

Značky mají žlutou pokladovou barvu a jsou označeny symbolem kola. Trasy jsou značeny čísly nebo logy a mohou být doplněny i piktogramy. Značky jsou součástí dopravního značení a jsou tří typů:

Směrová tabulka IS21  a  směrová tabule IS19

Značky obsahují kromě čísla trasy také názvy cílů a vzdálenosti k nim.

Horní řádek uvádí koncový cíl a na každém rozcestí se jeho název na každém rozcestí stále opakuje. U dálkových tras se v horní řádce uvádí významný cíl ve vzdálenosti kolem 25-35 km, takže se na trase po ujetí této vzdálenosti změní na následující významný cíl. 

Dolní řádek uvádí název následujícího rozcestí.

obrazek: is21-r.jpg  obrazek: is19-p.jpg

Návěst před křižovatkou IS20

Na návěsti se uvádí číslo trasy a cílové místo, vyznačuje se směr jízdy, případně i způsob značení, nebo změna značení a případně i překážky na trase.

Příklady:

obrazek: is20a.jpg
Návěst vyznačuje vedení trasy č. 604 a č. 2023 a dále je piktogramem označena odbočka vlevo na vlakovou zastávku.
obrazek: is20d.jpg
Změna typu značení. Silniční značení se zde mění na terénní. Trasa 2279 přechází v pásové značení bílé barvy.
obrazek: is20c.jpg
Trasa č. 7 spolu s EV7 a Vltavskou stezkou vedou do Mělníka ve dvou variantách – vlevo přívozem, nebo rovně, kde je potřeba překonat schody.

 

Orientace po značených trasách

Značené trasy vždy vedou z jednoho místa do druhého a netvoří okruhy. Výjimkou mohou být některé tematické trasy značené logy, které někdy okruhy vytváří.

Začátek a konec trasy je označen koncovou značkou, a rozcestí je vyznačeno vždy pomocí směrových tabulí IS19. Rozcestím se rozumí místo, kde trasa začíná (končí) a každé křížení dvou a více značených tras, případně odbočka ke kulturní nebo turistické zajímavosti.

Aktuální síť značených cyklotras najdeme v edici tištěných map KČT nebo na internetové mapě mapy.cz, kam KČT zasílá pravidelně změny v síti značených tras.

Při jízdě po značených trasách je dobré mít představu, kam chceme dojet, naplánovat si cestu a zjistit, jaké trasy můžeme využít. Osvědčený způsob je trasu si naplánovat na internetové mapě mapy.cz a mapu i itinerář si můžeme vytisknout, nebo exportovat do GPS. Vždy je ale vhodné mít sebou na trase i tištěnou mapu (nejlépe vydanou KČT, kde jsou aktuální značené trasy). Při nákupu map si vždy vyžádáme nejnovější vydání mapy.

Pokud narazíme při jízdě na trasu označenou tabulkami IS21 a nemáme sebou mapu ani GPS, musíme jet po trase do následujícího rozcestí, kde se zorientujeme a dozvíme se, kam která trasa vede. Na významných místech najdeme i nástěnné venkovní mapy.

Trasy značené čísly

Značená síť cyklotras používá jedno až čtyřmístná čísla podle důležitosti tras.

obrazek: dalkove-cyklotrasy.jpg

Jedno a dvoumístnými čísly jsou vyznačeny dálkové národní trasy. Třímístnými čísly jsou vyznačeny regionální trasy a čtyřmístnými čísly pak trasy místního významu.

 

obrazek: is21-r.jpg obrazek: is21-l.jpg   obrazek: is21-k.jpg
Jízda přímo, odbočení vlevo, odbočení vpravo, konec trasy

obrazek: cyklo-09.jpg obrazek: cyklo-10.jpg

  

Jednomístnými čísly jsou vyznačeny hlavní národní dálkové cyklostezky:

  • Trasa č. 1: Praha – Brno – Hodonín
  • Trasa č. 2: Labská stezka
  • Trasa č. 3: Praha – Plzeň – Folmava
  • Trasa č. 4: Cyklostezka Morava
  • Trasa č. 5: Jantarová stezka Ostrava – Brno – Mikulov
  • Trasa č. 6: Cyklostezka Ohře
  • Trasa č. 7: Vltavská cyklistická cesta

Další připravované dálkové trasy najdete na webu Česko jede.

Trasy značené logem

Tyto značky se používají pro vyznačení evropských cyklistických tras EuroVelo a tematických tras jako jsou např. Vinařské stezky, nebo některé přeshraniční dálkové trasy.

Takto značené trasy mohou vést v souběhu s číslovanými trasami nebo samostatně.

Pokud vedou trasy samostatně, používají se loga místo čísla trasy:

obrazek: is21-logo-r.jpg  obrazek: is21-logo-l.jpg  obrazek: is21-logo-p.jpg

obrazek: cyklo-14.jpg

Pokud vedou logované trasy po číslovaných trasách, používá se logo spolu s číslem trasy na směrové tabuli IS19, nebo návěstích IS20. Na směrových tabulkách IS21 se logo neuvádí a je na nich jen číslo trasy. Pak se má za to, že logovaná trasa vede v souběhu s číslovanou trasou až do následujícího rozcestí.
Příklad: evropská trasa EV4 vede po národní trase č. 39 a proto na směrových tabulkách IS21 už není logo uvedeno.

 obrazek: cyklo-15.jpg  obrazek: is21-p.jpg

 

Evropské cyklotrasy EuroVelo

Garantem značení evropských tras je Evropská cyklistická federace ECF.
V České republice koordinuje evropské značení Nadace partnerství.
Více informací najdete na stránkách EuroVelo, nebo Česko jede

 

Přes Českou republiku vedou čtyři evropské trasy:

Trasy Eurovelo

Trasy mohou být značeny logy ve čtyřech provedeních:

obrazek: ev-loga1.jpg

Pokud evropská trasa vede v souběhu s národní dálkovou trasou, může se logo národní trasy integrovat do loga evropské trasy, jak se zde vidět na příkladu cyklostezky Ohře a trasy EV4.

Tematické trasy

Trasy zaměřené na nějaký tematický okruh se značí logy. Jejich zřizovatelem není KČT a ani tyto trasy neudržuje.

Asi nejznámější z nich jsou Vinařské stezky a trasy Greenways, které jsou v péči Nadace partnerství.

Krom těchto mohou být v některých krajích vyznačeny i další místní nebo přeshraniční tematické trasy realizované a udržované místními sdruženími.

Varovné tabule

V některých místech, kde je cyklisty potřeba informovat o možných nebezpečích se používají varovné tabule. Jsou to návěstí IS20 doplněné informacemi o nebezpečných místech.

obrazek: is20-nebezpeci1.jpg  obrazek: is20-nebezpeci2.jpg  obrazek: is20-nebezpeci3.jpg

Piktogramy

Pro informování cyklistů o kulturních a turistických cílech na trase se používají na značkách smluvené piktogramy. Jejich seznam a význam si můžete stáhnout zde (pdf).

piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram  piktogram

 

Příklady použití na směrovkách:

obrazek: odbocka-k-turisticke-zaj.jpg
Odbočka k turistické zajímavosti (rozhledna)

obrazek: is19-r%28c%29.jpg
Informace o zajímavostech v obcích (muzeum a hrad)

 


Terénní značení

V horských oblastech, nebo na těžko přístupných trasách se můžeme setkat s dalším druhem značení cyklistických tras.

Jsou to značky vycházející z pěšího značení s tím rozdílem, že značky jsou na žlutém podkladu. Používají se stejně jako pěší značení. Na rozcestích jsou směrovky a trasa je vyznačena pásovým značením se žlutými vodícími pruhy. Další změnou je, že se pro cyklisty používá místo žluté značky bílá.

obrazek: pasove-znaceni-cervene.jpg  obrazek: pasove-znaceni-modre.jpg  obrazek: pasove-znaceni-zelene.jpg  obrazek: pasove-znaceni-bile.jpg  obrazek: pasova-sipka-modra.jpg

            

obrazek: cyklo-27.jpg

směrovka terénního značení

Generální partner:

Hlavní parneři:


Další partneři:

 

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout