KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

Vysokohorská turistika

Vysokohorskou turistiku provozují zájemci v rámci Klubu českých turistů na základě pravidel daných metodikou sekce VHT KČT. Je to specifický druh turistiky, který se provádí ve skalních oblastech, v horách a velehorách, celoročně, po značených i neznačených cestách, ve skalním terénu, po firnových polích, ledovcích a zajištěných cestách (ferratách). K překonání obtížnějších úseků se používá horolezecká technika a k zajištění bezpečnosti je používána horolezecká výzbroj. Takto je charakterizována VHT na webových stránkách KČT a vedle této definice následuje i přesné vymezení termínů jako jsou „celodenní túra VHT“, „zajištěná cesta – ferrata“, „zajištěný chodník“, „přechod pohoří“ a co je to „trek“.

          Členové sekce VHT se ve spolupráci s oblastními aktivisty zabývají především průběžnou aktualizací metodiky bezpečného pohybu ve vysokohorském terénu a předáváním nových metodických materiálů nejrůznějšími formami do všech odborů KČT, které vysokohorskou turistiku provozují, i do odborných časopisů. Velmi podrobné informace k veškeré problematice VHT obsahují webové stránky KČT. Vedle aktuálních adresářů členů sekce, oblastních aktivistů i členů lektorského sboru obsahují i následující informace: podmínky pro získání výkonnostního odznaku VHT, tematických turistických odznaků „Vrcholy ČR“, „Šumavské tisícovky tří zemí“ a „Severní vápencové Alpy“, roční kalendáře metodických i ostatních akcí charakteru VHT, veškeré metodické materiály vydané sekcí VHT včetně schémat a fotodokumentace,  kompletní pravidla  „Kvalifikace ve vysokohorské turistice“,  doporučené túry VHT a doporučené zajištěné cesty prověřené metodickými pracovníky sekce VHT. Samostatně jsou vyčleněny i „Základní pokyny k bezpečnému provozování VHT“, které obsahují v heslech, co má obnášet příprava na vysokohorskou akci, pokyny k vedení horské túry a speciální zásady extra pro VHT. Přílohou je k možnému vytištění připravená „Bezpečnostní a záchranná karta VHT“.

         V roce 2022 se v termínu   8. – 11. září uskuteční již 12. ročník celorepublikového srazu „Dny VHT na skalách Žďárských vrchů“, na který jsou pravidelně zváni i neorganizovaní zájemci o VHT a zájemci o pěší turistiku i cykloturistiku.

Pozvánka na Dny VHT 2022

Propozice Dnů VHT 2022

             Sekce vysokohorské turistiky KČT pracuje v současném období ve složení:  Václav Průcha, Ladislav Beneš, Ladislav Bureš, Jiří Nováček, Petr Pola, Miloš Stejskal a Jindřich Urban. Velkým přínosem jsou se svými zkušenostmi i čestní členové sekce Ivo Hejl a Miloslav Holenda.

Mgr. Václav Průcha, předseda sekce VHT

Základní pojmy

Co je to vysokohorská turistika (VHT) ?

VHT je jedním z druhů turistiky. Provádí se ve skalních oblastech, v horách a velehorách, celoročně, po značených i neznačených cestách, ve skalním terénu, po firnových polích, ledovcích a zajištěných cestách. K překonání obtížnějších úseků se používá horolezecké techniky a k zajištění bezpečnosti je používána horolezecká výzbroj.

Co je to celodenní túra VHT ?

Je to túra, která má logický cíl (vrchol, sedlo, pleso, chatu apod.), dle průvodcovského času trvá alespoň 6 hodin a dosáhne se převýšení minimálně 500 metrů.

Co je to zajištěná cesta (via ferrata, klettersteig) ?

Je to cesta ve skalním lezeckém terénu zajištěná fixními lany, řetězy, žebříky, kramlemi a čepy. Lze ji většinou absolvovat bez postupového jištění lanem. Při postupu se používá samojištění dle příslušné metodiky.

Co je to zajištěný chodník ?

Je to chodník v horském terénu, po kterém vede turistická cesta, na které jsou v exponovaných místech pro bezpečnost pohybu instalovány umělé pomůcky.

Co je to přechod pohoří ?

Za přechod pohoří se považuje trasa trvající nejméně 5 dnů s noclehy na různých místech trasy. Délka musí být alespoň 30 hodin při dosažení 2 500 m převýšení.

Co je to trek ?

Trek je vícedenní putování nejen v horském, vysokohorském nebo velehorském terénu s noclehy v  bivacích, stanech, útulnách, ubytovnách nebo v jiných vhodných ubytovacích zařízeních. Při treku v horském až velehorském terénu by trasa měla být vedena maximálně do II. stupně UIAA. Mimo tyto terény by měl trek vést logickou, tematicky zaměřenou zajímavou cestou v krajině.

 

Generální partner

Hlavní partneři

  •  
  •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte