KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

Mapy KČT

V roce 1991 se Klub českých turistů stal po 42 letech opět vydavatelem turistických map. Již vydané tituly vycházejí v opakovaných vydáních tak, aby trh byl stále uspokojován aktualizovanými mapami.

Edice map KČT pokrývá celé území ČR. Má jednotné měřítko 1:50000, jednotný obsah i formu. Kartografický podklad tvoří mapy Zeměměřického úřadu.

Klad listů a koncepci zpracovali značkaři KČT spolu s dalšími odborníky. Turistický obsah mapy sestává z turistických značených tras, ze značek, které znázorňují turisticko-vlastivědnou náplň, a z doprovodných textů.

V současné době se na trhu vyskytují turistické mapy jiných vydavatelů téhož měřítka. Upozorňujeme turistickou veřejnost, že průběhy turistických značených tras nejsou v těchto mapách zpracovány podle aktualizovaných podkladů Klubu českých turistů a mohou vykazovat oproti našim mapám a hlavně oproti skutečnosti v terénu menší či větší rozdíly.

Turistické mapy KČT obsahují kromě značených pěších tras také cyklotrasy a  lyžařské běžecké trasy. Jsou tak vhodné nejen pro pěší turistiku ale také pro cykloturistiku a lyžařskou turistiku.
Kromě papírových map jsou v nabídce vydavatelství Trasa také laminované mapy.

   Uspořádání mapy a textů

   Jednotlivá pole mapy jsou od sebe oddělena pouze lomem papíru a lokality, které se nacházejí v jednom sloupci (nebo řadě) na mapě, jsou popsány vždy v tomtéž sloupci (téže řadě) na rubové straně. Tím se ulehčuje vazba při sledování mapy a současném čtení textů. Je-li mapa rozevřena vždy v jedné své dílčí části, postačí ji otočit a texty pohotově číst, aniž by se musela rozevírat celá plocha mapy. Popisovaná hesla v textu jsou pro snazší orientaci v mapě žlutě podtržena, zarámována nebo podbarvena podle své důležitosti.

   Klad listů map KČT 1:50000

    Klad listů map KČT 1:50000

   Prodej map, slevy pro KČT

   Kromě internetového obchodu našeho vydavatelství Trasa (který má po registraci zajímavé slevové akce) jsou všechny vydané tituly poměrně snadno dostupné ve většině knihkupectví či v různých internetových obchodech – pro členy KČT se dají koupit za mimořádně výhodné ceny (viz níže). 

   S platným členským průkazem KČT můžete získat slevu při nákupu turistické mapy KČT. Papírové turistické mapy KČT jsou pro členy KČT za cenu 79 Kč (běžná cena 99 Kč). U Trasy je možné si objednat také laminované mapy, které mají mnohem větší životnost (nedají se roztrhnout, odolají dešti) za cenu 118 Kč (běžná cena 139 Kč).

    Přehled míst, kde lze uplatnit slevu pro členy KČT pro nákup map se slevou

     

    Generální partner

    Další partneři

    • Větší partneři
    • Partnerské spolky
    • Partnerské instituce, organizace a firmy
    • Mediální partneři

    všichni partneři »