KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

Základní pokyny k bezpečnému provozování VHT

Příprava na vysokohorskou akci

 • seznámit se před akcí VHT s podmínkami akce, technickým vybavením
 • zahájit akce VHT v dobrém zdravotním stavu (pozor na noční přejezdy)
 • nepoužívat alkoholické a návykové látky před a během činnosti VHT (pojištění)
 • nahlásit včas jakoukoliv změnu zdravotního stavu vedoucímu akce VHT
 • seznámit se dodržováním bezpečnostních pravidel, řídit se pokyny a informacemi vedoucího akce VHT
 • vedoucí akce poučí účastníky o úrazové prevenci, nepřipustí účast jednotlivců bez řádné výstroje a výzbroje, která byla stanovena na danou akci

Vedení horské túry

 • důsledně vyžadovat dodržování bezpečnostních pravidel při akci
 • dodržovat metodické a bezpečnostní postupy a zásady
 • akce VHT vždy přizpůsobit možnostem , podmínkám a zdravotnímu stavu účastníků
 • nahlásit jakoukoliv změnu zdravotního stavu v průběhu akce vedoucímu VHT
 • ovládat zásady poskytnutí první pomoci, přivolání pomoci a transportu
 • s ohledem na zdravotní stav účastníků akcí VHT, na stav terénu, klimatickým podmínkám, stavu výstroje a výzbroje akci povolit, eventuelně změnit nebo ukončit akci
 • v případě ohrožení zdraví a života účastníků akce VHT neodkladně zastavit plánovaný průběh akce a provést nezbytná opatření a nepřipustit další možné ohrožení
 • být vybaven prostředky a pomůckami k poskytnutí první pomoci
 • v případě úrazu (smrti) být nápomocen při vyšetřování události, zajišťovat nezbytné doklady a oznámení
 • při nutné nepřítomnosti vedoucího akce (např. doprovod při transportu) dodržovat pokyny jeho zástupce

Speciální zásady při provozování VHT

 • před vlastní akcí se seznámit s účastníky (např. cvičné skály)
 • před akcí VHT co nejpřesněji zjistiv aktuální stav počasí a předpověď a dané oblasti
 • zjistit telefonní spojení na záchrannou službu, chatu, zastupitelský úřad a tel. čísla uložená v tel. přístroji
 • dodržovat časový plán nahlášené túry, v případě zdržení je nutné ihned podat informaci (viz zápis do knihy túr)
 • při pořádání expediční VHT s předstihem se seznámit se zdravotními a bezpečnostními riziky dané oblasti, zajistit včas patřičná očkování
 • při pobytu v mimoevropských zemích informovat zastupitelský úřad o pobytu a programu v dané zemi
 • účastníci zahraničních akcí VHT musí mít cestovní pojištění platná pro VHT

Ke stažení

Zpracoval: Roman Holubjak, metodik sekce VHT

 

 

Generální partner

Další partneři

 • Větší partneři
 • Partnerské spolky
 • Partnerské instituce, organizace a firmy
 • Mediální partneři

všichni partneři »