KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

« zpět

160 let Sokola

133388

„Česká obec sokolská – významný spolek, jehož činovníci se zasloužili i o vznik Klubu českých turistů – si dne 16. 2. 2022 připomíná 160 let od svého založení.
KČT se proto s potěšením řadí mezi gratulanty a svému blízkému partnerskému spolku přeje vše dobré do dalších let.“

Vážení členové České obce sokolské, sestry a bratři.

S obdivem a s úctou sleduji pestrou tělovýchovnou, sportovní i turistickou činnost realizovanou „pod křídly“ České obce sokolské ve všech župách a tělocvičných jednotách České republiky. Tento čilý ruch, který doprovází vaši činnost, má dalekosáhlý přesah v podobě pozitivních vlivů nejenom na zdraví a kondici členů Sokola všech věkových kategorií, ale také na jejich výchovu k čestnosti, sociálnímu cítění, přátelství a vlastenectví.

Jako zástupce Klubu českých turistů si velmi cením skutečnosti, že naše spolky spojují nejenom jména některých našich spoluzakladatelů (Dr. Vilém Kurz a Dr. František Čížek), ale především jejich programový a myšlenkový odkaz, který nás – dobrovolné činovníky - zavazuje k trvalé péči o fyzický i duševní rozvoj osobnosti členů našich spolků a k ochraně principů svobody a demokracie, za které mnoho sester a bratří ČOS v nedávné minulosti položilo svoje životy. Děkuji za vaši dlouholetou podporu mnoha aktivit KČT a za vždy přátelskou a vstřícnou spolupráci na všech úrovních organizačních článků KČT a ČOS.

Milé sestry a bratři, u příležitosti 160. výročí založení Sokola vás co nejsrdečněji zdravím a do dalších let přeji vám i České obci sokolské lví sílu při naplňování všestranného programu pro členy i veřejnost, pevné zdraví, optimismus a invenci, a radost a uspokojení z vaší záslužné práce pro ostatní.

Se sokolským pozdravem „Nazdar!“

Vratislav Chvátal

předseda Klubu českých turistů

  

Generální partner:

Hlavní parneři:


Další partneři:

Podpořte chaty Klubu českých turistů

Pro vaši případnou finanční podporu stačí jen kliknout na vybranou chatu. Souhrnný seznam všech chat najdete ZDE.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15