KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

« zpět

Grantová výzva pro odbory spolupracující s polskými partnery

128657

Ministerstvo zahraničních věcí vypsalo zajímavou grantovou výzvu, která je vhodná pro oblasti, či odbory, které spolupracují s organizacemi na polské straně hranice. Oproti přeshraničním projektům různých euroregionů je výhodou, že vaše organizace, či polský partner nemusí ležet na území příhraničního euroregionu. Jak je obvyklé u těchto výzev, tak projekty mají neinvestiční charakter s 30% spoluúčastí. Termín realizace projektu musí být v roce 2020.

Příklady vhodných aktivit:

a) společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí;

b) česko-polské vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference;

c) společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů;

d) společné projekty a výměnné programy středních i dalších druhů škol (kromě 1. stupně základních škol) posilující vzájemné vztahy, poznání a spolupráci mladých lidí z Česka a Polska;

e) společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polské republiky;

f) společné projekty obcí a krajů na podporu česko-polských vztahů.

 

Dotace nemůže být použita na:

a) individuální stáže a stipendia;

b) jazykové a jiné kursy a školení;

c) provozní náklady;

d) jakékoliv investiční projekty;

e) nákupy techniky.

Pokud vás výzva zaujala, ale nejste si příliš jistí při zpracování grantových žádostí, obraťte se na pracovníka ústředí KČT (Bc. Zbyněk Báča, tel: 736 754 650), se kterým můžete konzultovat váš případný záměr. Uzávěrka příjmu grantových žádostí je do pátku 18. 10. 2019 do 14.00 hodin.

Odkaz na výzvu najdete na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/o_ministerstvu-verejne_souteze_a_dotace-vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_15.html

KČT

 

 

Generální partner

Hlavní partneři

  •  
  •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte