KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

« zpět

Odešel první polistopadový předseda KČT PhDr. Jiří Linhart

130342

V pondělí dne 3.2.2020 zemřel PhDr. Jiří Linhart – Rik . Velký turista, bytostně svázaný s přírodou, ve které uměl žít a přivádět do ní mládež. Pracoval jak v Junáku, jehož znovuobnovení se aktivně zúčastnil v roce 1968, tak později, když byl Junák znovu komunistickou mocí zrušen, ve Svazu turistiky pod hlavičkou turistických oddílů mládeže (TOM) a ještě později, v obnoveném KČT. Když byl zvolen předsedou Svazu turistiky dokázal vlastní činnost v turistice uchránit před negativními důsledky normalizace. Díky němu se ve Svazu turistiky, na rozdíl od řady jiných organizací, tehdy dalo svobodně dýchat. Lze říci, že dobře „připravil“ členskou základnu Svazu turistiky na pozdější přechod do znovuobnoveného Klubu českých turistů. Byl také jeden z těch, kteří po Sametové revoluci přišli s myšlenkou obnovení činnosti Klubu českých turistů.

Na ustavující valné hromadě byl zvolen prvním novodobým předsedou KČT (celkově 9. od založení KČT). Svoji tehdejší kandidaturu přijal s podmínkou, že funkci bude vykonávat nejdéle jeden rok. Proto v lednu 1991 z funkce odstoupil. Byl nesmírně pracovitým člověkem a pro svůj přístup k lidem, zejména k mladým lidem byl  velmi oblíbený. Na druhé straně dokázal s příslušnou rázností řídit jak nejprve Svaz turistiky, tak od roku 1990 obnovený Klub českých turistů. Za svoji činnost obdržel celou řadu vyznamenání. V KČT obdržel nejvyšší klubové vyznamenání – medaili Vratislava Pasovského.

Jeho rodina, Junák – český skaut a Klub českých turistů se s ním rozloučí v úterý dne 11.2.2020 ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni Olšany.

Ing. Jan Havelka, čestný předseda KČT

 

 

 

Generální partner

Hlavní partneři

  •  
  •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte