KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

Klub českých turistů, odbor Vyškov oblast Jihomoravská (č. 111071)

Klub českých turistů, odbor Vyškov oblast Jihomoravská (č. 111071)

Založení Klubu českých turistů ve Vyškově dne 25. 4. 1925 se stalo významným krokem pro rozvoj intenzivní organizované pěší turistiky, pro značení nových turistických cest, vybudování koupaliště na Pístovickém rybníku a provozování turistických ubytoven.   

Přes některé problémy a organizační změny v následujících historických obdobích (např. události za druhé světové války a vzniklá ztráta části vycházkového prostoru, začlenění odboru do TJ Sokol a později do ČSTV v poválečných letech) nebyla činnost odboru nikdy přerušena. Turisticky velmi bohatá byla léta sedmdesátá a osmdesátá, kdy kromě jiného začíná odbor organizovat Pochod osvobození Vyškova. 

V roce 1990, kdy se odbor KČT ve Vyškově stal samostatným subjektem, pokračovala hlavně  pěší turistika. V roce 2000 se odbor ocitá v existenční krizi, která byla získáním nového předsedy a volbou výboru v roce 2003 překonána. Postupně se zvětšovala členská základna a začala se rozvíjet současná mnohostranná turistická činnost vyškovského odboru. 

 

 

Generální partner

Hlavní partneři

  •  
  •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte