KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

Ing. Jan Koday

Ing. Jan Koday

Ing. Jan Koday, čestný předseda KČT Čeřínek Jihlava, celoživotní propagátor turistiky, přírody a kultury Vysočiny byl osobností, která měla zásadní podíl na regionální organizované turistice a ovlivnila několik generací následovníků, jimž byl vzorem.

Ing. Koday se narodil 28. června 1920 v Moravských Křižánkách a jedinečná příroda Žďárska jakoby předurčila priority jeho života.

První turistické túry začal podnikat v roce 1937 – jeho pečlivé zápisky v denících jsou dokladem o vývoji turistiky ve třicátých letech minulého století.

Po válce dostudoval Vysokou školu obchodní v Praze, žil a pracoval v Jihlavě, všechen volný čas věnoval turistice a orientačnímu běhu. Touto činností a mnohaletým předsednictvím v odboru, i pořádáním zajímavých a dokonale připravených akcí, se stal Ing. Jan Koday výraznou a uznávanou postavou: dokázal motivovat členy k osobnímu rozvoji a všestrannému poznávání navštívených lokalit.

V roce 1993 předal svoji funkci nástupci a měl více času na publikační činnost a historická bádání.

Za dlouholetou a úspěšnou cvičitelskou činnost získal v roce 2000 Čestný odznak Vojty Náprstka a v červnu 2003 byla Ing. Kodayovi udělena Cena města Jihlavy za celoživotní propagaci přírodních a historických krás Jihlavska.

 

Generální partner

Hlavní partneři

  •  
  •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte