KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

Klub českých turistů, odbor Kdyně, oblast Plzeňská (č. 104403)

Klub českých turistů, odbor Kdyně, oblast Plzeňská (č. 104403)

Odbor KČT Kdyně byl založen ještě za „starého“ Rakouska, 7. 2. 1901. Prvním předsedou byl zvolen soudce Eduard Píč. Značení patřilo k prvním činům odboru. Označené cesty na hrad Herštýn, vrch Koráb, Českou Kubici podněcovaly zájem o turistiku v okolí, stejně tak koupaliště a noclehárny. Na vrcholu Korábu byl zakoupen pozemek a v srpnu 1938 otevřena rozhledna s malou chatou. Místo v Čechách o to významnější, že bylo blízko hranice území uloupeného Mnichovskou zradou.

Péči o uchování tradic a historii vyjadřuje mj. mohyla Emila Tšídy na vrchu Ráji z roku 1927. Jednalo se o kronikáře kraje a jednatele odboru KČT v Kdyni. 

Zřícenina hradu Rýzmberk se stala středobodem působení odboru. V roce 1947 se dokonce dostal do vlastnictví KČT. Vystřídala ho armáda, ale v roce 1974 byla navrácena zpět turistům. Radost za hodně starostí. Prací vedoucí k udržování zřícenin hradu a budování turistického zázemí se může odbor KČT chlubit i dnes, kdy spolupracuje s Památkovou péčí v Domažlicích a plzeňským muzeem.

Aktivní je odbor KČT i po roce 2000. V organizování akcí pro své členy, turisty z celé republiky i neorganizovanou veřejnost. Pochodů, zimního táboření, akcí pro děti a mnoha dalších. Důstojně oslavil 110 let od založení v roce 2011 a 115 let v roce 2016. 

 

 

Generální partner

Hlavní partneři

  •  
  •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte