KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

 

Metodické materiály vydané sekcí VHT

Seznam vydaných materiálů:

  1. Metodické informace
  2. Edice naučné literatury
  3. Metodické příručky
  4. Kvalifikace ve vysokohorské turistice
  5. Zásady vyhlášené sekcí VHT
  6. Odkazy

1. Metodické informace

1.1. Metodická informace 1/1999 – Jištění (seminář lektorů v Jesenici), Ladislav Bureš.
        stáhnout          Aktualizace viz Metodické informace 1/2022

1.2. Metodická informace 1/2000 – Sebejištění při slaňování (seminář lektorů v Dobřívi), Ladislav Bureš.
        stáhnout

1.3. Metodická informace 1/2001 – Navazování (seminář lektorů ve Sněžném), Alexandr Krško.
        stáhnout          Aktualizace viz Metodické informace 1/2022

1.4. Metodická informace 1/2002 – Pohyb po sněhu a ledu (seminář lektorů v Peci pod Sněžkou), Alexander Krško, Ladislav Bureš.
        stáhnout

1.5. Metodická informace 1/2003 – První pomoc (seminář lektorů v Jesenici), Ladislav Bureš, Alexandr Krško, Roman Holubjak.
         stáhnout

1.6. Metodická informace 1/2004 – Laviny a lavinové nebezpečí (seminář lektorů v Peci pod Sněžkou), Roman Holubjak, Jindřich Urban.
        stáhnout

1.7. Metodická informace 1/2006 – Slanění se zraněným (seminář lektorů ve Sněžném), Hana Cídlová.
        stáhnout

1.8. Metodická informace 1/2008 – Senioři a VHT, Ladislav Bureš
        stáhnout

1.9 Metodická informace 2/2008 – Pravidla chování v lavině (seminář lektorů v Krkonoších 2008), Roman Holubjak.
Obsah: Pravidla po uvolnění a zasypání lavinou, lavinová bezpečnostní výbava, doplňkové pomůcky.
        stáhnout

1.10. Metodická informace 1/2009 – GPS v turistice (seminář lektorů v Dobrošově), Roman Holubjak
Obsah: Systém GPS, základní charakteristiky GPS přístrojů pro turistiku, mapy pro turistické ruční přístroje...
        stáhnout

1.11. Metodická informace 2/2009 – Překonávání horských toků (seminář lektorů v Dobrošově), Alexandr Krško
Obsah: Taktika a způsob postupu, postup různě velkých skupin bez lana a s lanem.
        stáhnout              

1.12. Metodické informace 1/2010 – Zajištěné cesty v příhraničí, Václav Průcha
        stáhnout

1.13. Metodické informace 2/2010 – Lavinové nebezpečí (seminář lektorů a cvičitelů VHT, Krkonoše 2010), Jindřich Urban          
Obsah: Lavinové zákonitosti, opatření proti pádu lavin, po pádu laviny, prevence.                                                                                                                                                                     Stáhnout

1.14. Metodické informace 1/2011 – Výběr cvičných terénů vhodných pro výcvik VHT v oblastech KČT, kolektiv autorů
        stáhnout 

1.15. Metodické informace 2/2011VHT na internetu (aktualizace 13. ledna 2023), Václav Průcha
        stáhnout        stáhnout

1.16. Metodické informace 3/2011 – Využití sněžnic ve VHT, Petr Procházka , Roman Holubjak
Obsah: Historie, současné sněžnice pro VHT, použití sněžnic, nebezpečí při jejich použití.                                                                                                                                                         stáhnout       

1.17. Metodické informace 1/2013 – Děti a mládež při turistice v horách, Hana Cídlová, Miloš Stejskal, Jindřich Urban
Obsah: Podmínky bezpečného pohybu s dětmi v horách, věková a délková omezení, zodpovědnost za děti.
        stáhnout        

1.18. Metodické informace 2/2013 – VHT v přípravném období, Petr Pola, Jindřich Urban
Obsah: Výkonnostní faktory při provádění VHT, zásady tréninku.
        stáhnout

1.19. Metodické informace 1/2014 – První pomoc, Mária Spáčilová
Obsah: Poranění a úrazy, přivolání první pomoci, obsah lékárničky.
        stáhnout

1.20. Metodické informace 1/2015 – Sebejištění na zajištěných chodnících, Ladislav Bureš
Obsah: Technické prostředky pro sebejištění.
        stáhnout

1.21. Metodické informace 1/2016 - Vyprošťování v horském terénu..., kolektiv autorů
Obsah: Sebezáchrana, vyproštění zachráncem.
        stáhnout

1.22. Metodické informace 2/2016 - Trauma z visu, Petr Procházka, Petr Pola
Obsah: Vznik traumatu z visu a jeho příčiny.
        stáhnout

1.23. Metodická informace 1/2019 - Zajištěné cesty v České republice, Ladislav Beneš
        stáhnout

1.24. Metodické informace 1/2021 - Alpy, rozdělení horstva, historie alpinismu (dodatky 2021), Václav Průcha
         stáhnout

1.25. Metodické informace 1/2022 - Zajištěné cesty, Ladislav Beneš, Jindřich Urban
         stáhnout

1.26. Metodické informace 2/2022 - Postup družstva v terénu, kdy může hrozit pád člena družstva, Jindřich Urban, Libor Holub a kolektiv 
         stáhnout

1.27. Metodické informace 1/2023 - Navigace s pomocí mobilního telefonu, Ladislav Beneš                                                                                                                                          stáhnout

 

2. Edice naučné literatury

 

2.1. Nebezpečí v horách

Praha 2012, Ing. Ivo Hejl, Roman Holubjak.

Obsah: Hlavní příčiny úrazu v horách, zásady bezpečné túry, nouzové signály, příprava a vedení túry, výzbroj a výstroj.

2.2. Pohyb po neledovcových velehorách 

Praha 2002, Alexander Krško.

Obsah: Pohyb ve vysokohorském prostředí, pohyb mimo cesty, názvosloví, označování stížnosti, výzbroj vysokohorského turisty, základní uzly při VHT, postup družstva a technika jištění při VHT, slaňování, činnost po pádu, doporučená výstroj a výzbroj pro VHT, nouzové signály.

          Aktualizace viz Metodické informace 1/2022

         2.3. Pohyb po ledovcích

Praha 2003, Alexander Krško.

Obsah: Vybavení pro pohyb na sněhových polích a ledovci, pohyb na měkkém sněhu a firnu, po tvrdém firnu a ledu, postup družstva na ledovci, činnost lanového družstva při pádu člena do trhliny, organizace záchrany na ledovci a přivolání záchrany, názvosloví ledovce.

2.4. Počasí v horách

Praha 1997, Otokar Simm.

Obsah: Změna počasí v horách, roční období v prostředí hor, předpověď počasí, povětrnostní mapa, tlakové výše a tlakové níže, teplá, studená a okluzní fronta, vlastní pozorování počasí v horách, nebezpečí vyplývající z počasí, plánování horských túr, nouzové signály.

2.5. Aklimatizace v horách

Praha 1997, Ivan Rottman.

Obsah: Rizika poškození zdraví v horách, základní pohybové vlastnosti a reakce na tělesnou zátěž, fyziologie pohybu v horách, aklimatizace na vyšší nadmořskou výšku, poruchy aklimatizace a akutní horská nemoc (dále jen AHN), léčení AHN, ostatní formy horské nemoci a onemocnění ve výšce, prevence AHN a pravidla aklimatizace, výživa ve vysokohorském prostředí, zásady aklimatizace velehorským výškám, taktika pro výstupy nad 5300 m, předpověď tolerance výšky, lékařské zabezpečení trekingu a velehorských expedic, věkové zvláštnosti a horolezectví žen, doporučení lékařů k zabezpečení výprav a expedic, obsah lékárničky.

2.6. Orientace v horách

Praha 1999, Ivo Hejl.

Obsah: Rozdíly mezi orientací ve značeném a ve velehorském terénu, mapy, zobrazení terénu, mapy vhodné pro VHT, pomůcky pro orientaci, měření azimutu v terénu a na mapě, určování výšek, práce s mapou, odměřování vzdáleností z mapy, výškové údaje na mapách, odhad vzdáleností a výšek, náhradní určování světových stran, příprava túry, značení turistických cest, orientace pomocí GPS.

2.7. Alpy, rozdělení horstva, historie alpinismu

Praha 1999, Otokar Simm, Ladislav Jirásko.

Obsah: Rozdělení Alp, Západní Alpy, Východní Alpy, objevování Alp, historie alpinismu.                                                                                                                              Aktualizace viz Metodické informace 1/2021

2.8. GPS – praktická příručka

Praha 1999, Vladimír Štádler.

Obsah: Co je to GPS, mapy, navigační mapy, pasivní nebo aktivní využití GPS přijímače, navigace v různých podmínkách, navigace v komplikovaných podmínkách, teorie chyb, jiné souřadné systémy, další metody GPS navigace.

2.9. Laviny, vysokohorské lyžování a skialpinismus

Praha 2000, Jaromír Charvát, Ladislav Bureš.

Obsah: Sníh, sněhové laviny, ledové laviny, kamenné laviny, plánování túry z pohledu minimalizace lavinového rizika, chování při sražení a zasypání lavinou, moderní technické pomůcky pro záchrannou činnost v lavinách.

2.10. Skalní oblasti v Čechách

Praha 2000, Alexandr Krško.

Obsah: Holý vrch (Praha), Kozí hřbety (Praha), Čertovy skály u Černolic, Vraní skály u Zdic, Dehetnická skála u Zbiroha, Černá skála u Zbiroha, Věže u hájovny u Zbiroha, Petrovka u Zbiroha, skalky u Žežlic, Osm špicí u Domoradic, Choustník (Tábor), skály u Bechyně, Písecké skály, skála u Zábrdského mlýna (Prachatice), skály na "strašidlech" (Hor.Blatná), Kapucínské skály (Ležky), Bořeň (Bílina), Kozinec u Žel.Brodu, skály u Radyně, skály v údolí Vrchlice (Kutná Hora).

2.11. Skalní oblasti na Moravě (nepískovcové)

Brno 2010, Hana Cídlová a Alan Záděra.

Obsah: Českomoravská vrchovina - Žďárské vrchy, Javořická vrchovina, další sektory, Jižní Morava - Brno a okolí, Drahanská vrchovina, Jevišovická pahorkatina, Křižanovská vrchovina, Moravský kras, Pavlovské vrchy, Severní Morava - Beskydy, Jesenicko, Šumpersko, Vrbensko a ostatní sektory.

3. Metodické příručky

3.1. Bezpečnost při vysokohorské turistice

Praha 1990, Ladislav Jirásko.

Obsah: Výcvikové minimum VHT, řád úrazové zábrany, výstroj a výzbroj pro VHT a její používání, nebezpečí v horách, orientace, náplň školení, přehled cvičných terénů pro VHT.

3.3. Zásady první pomoci při úrazech při VHT

Praha 1991, kolektiv komise VHT KČT.

Obsah: Zásady bezpečného pohybu v horách, AHN, zásady první pomoci při úrazech a onemocnění v horách, příprava vysokohorského turisty, zásady výcviku VHT na cvičných skalách a ve velehorách, skialpinismus a vhodné terény, zásady pro přípravu akce.

3.3. Vysokohorská turistika a ochrana přírody

Praha 1985, komise VHT ST ČSTV.

Obsah: Ochrana přírody, zásady vysokohorské turistiky, povolení horolezecké činnosti a výcviku VHT, turistika v NP Nízké Tatry, zásady správného chování vysokohorských turistů v přírodě.

3.4. Turistika v horách

Praha 1978, Ivo Hejl.

Obsah: Názvosloví, vybavení turistů, technika a taktika pohybu v horách, orientace v terénu, nebezpečí v horách, celoroční příprava turistů, zdravotní příprava, ochrana přírody, horské oblasti v Čechách, na Moravě a na Slovensku.

4. Kvalifikace ve vysokohorské turistice

Praha 1996, Otokar Simm, aktualizace schválená sekcí VHT 2023.

 stáhnout

Obsah: Výcvikové minimum VHT, stupně kvalifikace: vedoucí, cvičitel a vůdce VHT, lektor VHT a závěrečná ustanovení.     Podmínky pro organizaci školení a zkoušek, zapojení organizačního sboru do činnosti zkušebních komisí, oprávnění účastníků kurzu a cvičitelů, teoretické otázky a praktické znalosti vyžadované při zkouškách a potvrzování kvalifikace.                                     Dále pravidla pro jmenování a doškolování lektorů VHT.

5. Zásady vyhlášené sekcí VHT

5.1 Zásady poskytování dotací z rozpočtu sekce VHT KČT na metodické a další činnosti sekce VHT,  Praha 2003, sekce VHT

stáhnout

Obsah: Zásady financování VM VHT, školení a zkoušek metodických pracovníků ve VHT, seminářů lektorů VHT, delegací členů sekce a oblastních aktivistů VHT KČT.

 

5.2 Zásady činnosti školícího střediska VHT KČT, Praha 2003, Sekce VHT KČT.

stáhnout

Obsah: Účel a poslání školícího střediska (dále jen ŠS), pobočky ŠS, vedoucí a garanti ŠS, lektoři VHT, materiální vybavení ŠS, inventarizace majetku ŠS, financování ŠS a informovanost o činnosti ŠS.

6. Odkazy

Tento materiál byl zpracován jako seznam metodických a jiných materiálů, které sekce vydala pro potřeby členů sekce VHT KČT, dále pro potřeby metodických pracovníků VHT a pro zájemce o kvalifikaci ve VHT jako základní informace o metodických materiálech pro přípravu na zkoušky.

Obsah tohoto seznamu je postupně doplňován o nové či aktualizované materiály tak, jak jsou sekcí VHT projednávány a schvalovány.

Dostupnost materiálů

Literaturu, metodické materiály a další uvedené materiály lze získat následovně:

  1. Edice naučné literatury – obdrželi všichni aktivní metodičtí pracovníci ve VHT. Noví absolventi je obdrží ve školicím středisku, kde získali kvalifikaci nebo prostřednictvím aktivisty VHT příslušné oblasti, který si sadu vyžádá na sekci VHT sdělením požadavku.
  2. Metodické příručky – jedná se o dříve vydané a distribuované materiály, které by měly být u předsedů odborů KČT. Jistá zásoba některých titulů je na sekretariátu KČT a lze je získat na sekci VHT.
  3. Všechny ostatní uvedené materiály jsou k dispozici na webu KČT (sekce vysokohorské turistiky)

 

 
 
 

Generální partner:

Hlavní parneři:


Další partneři:

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout