KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

Metodické materiály vydané sekcí VHT

Seznam vydaných materiálů:

 1. Metodické informace
 2. Edice naučné literatury
 3. Metodické příručky
 4. Kvalifikace ve vysokohorské turistice
 5. Zásady vyhlášené sekcí VHT
 6. Odkazy

1. Metodické informace

1.1. Metodická informace 1/1999 – Jištění (seminář lektorů v Jesenici), Ladislav Bureš.
        stáhnout

1.2. Metodická informace 1/2000 – Slaňování (seminář lektorů v Dobřívi), Ladislav Bureš.
        stáhnout

1.3. Metodická informace 1/2001 – Navazování (seminář lektorů ve Sněžném), Alexandr Krško.
        stáhnout

1.4. Metodická informace 1/2002 – Pohyb po sněhu a ledu (seminář lektorů v Peci pod Sněžkou), Alexander Krško, Ladislav Bureš.
        stáhnout

1.5. Metodická informace 1/2003 – První pomoc (seminář lektorů v Jesenici), Ladislav Bureš, Alexandr Krško, Roman Holubjak.
         stáhnout

1.6. Metodická informace 1/2004 – Laviny a lavinové nebezpečí (seminář lektorů v Peci pod Sněžkou), Roman Holubjak, Jindřich Urban.
        stáhnout

1.7. Metodická informace 1/2006 – Slanění se zraněným( seminář lektorů ve Sněžném), Hana Cídlová.
        stáhnout

1.8. Metodická informace 1/2008 – Senioři a VHT, Ladislav Bureš
        stáhnout

1.9 Metodická informace 2/2008 – Pravidla chování v lavině (seminář lektorův Krkonoších 2008), Roman Holubjak.
Obsah: Pravidla po uvolnění a zasypání lavinou, lavinová bezpečnostní výbava, doplňkové pomůcky.
        stáhnout

1.10. Metodická informace 1/2009 – GPS vturistice (seminář lektorů v Dobrošově), Roman Holubjak
Obsah: Systém GPS, základní charakteristiky GPS přístrojů pro turistiku, mapy pro turistické ruční přístroje...
        stáhnout

1.11. Metodická informace 2/2009 – Překonávání horských toků (seminář lektorů v Dobrošově), Alexandr Krško
        stáhnout

1.12. Metodické informace 1/2010 – Zajištěné cesty v příhraničí, Václav Průcha
        stáhnout

1.13. Metodické informace 2/2010 – Lavinové nebezpečí (seminář lektorů a cvičitelů VHT, Krkonoše 2010)
        stáhnout

1.14. Metodické informace 1/2011 – Výběr cvičných terénů vhodných pro výcvik VHT v oblastech KČT
        stáhnout

1.15. Metodické informace 2/2011VHT na internetu (aktualizace 28. ledna 2016)
        stáhnout

1.16. Metodické informace 3/2011 – Využití sněžnic ve VHT
        stáhnout

1.17. Metodické informace 1/2013 – Děti a mládež při turistice v horách
        stáhnout

1.18. Metodické informace 2/2013 – VHT v přípravném období
        stáhnout

1.19. Metodické informace 1/2014 – První pomoc
        stáhnout

1.20. Metodické informace 1/2015 – Sebejištění na zajištěných chodnících
        stáhnout

1.21. Metodické informace 1/2016 - Vyprošťování v horském terénu...
        stáhnout

1.22. Metodické informace 2/2016 - Trauma z visu
        stáhnout

1.23. Metodická informace 1/2019 - Zajištěné cesty v České republice
       
stáhnout

1.24. Metodické informace 1/2021 - Alpy, rozdělení horstva, historie alpinismu (dodatky 2021)
         stáhnout

 

 

2. Edice naučné literatury

 

2.1. Nebezpečí v horách

Praha 2012, Ing. Ivo Hejl, Roman Holubjak.

Obsah: Hlavní příčiny úrazu v horách, zásady bezpečné túry, nouzové signály, příprava a vedení túry, výzbroj a výstroj.

2.2. Pohyb po neledovcových velehorách 

Praha 2002, Alexander Krško.

Obsah: Pohyb ve vysokohorském prostředí, pohyb mimo cesty, názvosloví, označování stížnosti, výzbroj vysokohorského turisty, základní uzly při VHT, postup družstva a technika jištění při VHT, zajištěné cesty, slaňování, činnost po pádu, doporučená výstroj a výzbroj pro VHT, nouzové signály.

         2.3. Postup po ledovcích

Praha 1995, Ladislav Bureš.

Obsah: Vybavení pro pohyb na sněhových polích a ledovci, pohyb na měkkém sněhu a firnu, po tvrdém firnu a ledu, postup družstva na ledovci, činnost lanového družstva při pádu člena do trhliny, organizace záchrany na ledovci, názvosloví ledovce.

2.4. Počasí v horách

Praha 1997, Otokar Simm.

Obsah: Změna počasí v horách, roční období v prostředí hor, předpověď počasí, povětrnostní mapa, tlakové výše a tlakové níže, teplá, studená a okluzní fronta, vlastní pozorování počasí v horách, nebezpečí vyplývající z počasí, plánování horských túr, nouzové signály.

2.5. Aklimatizace vhorách

Praha 1997, Ivan Rottman.

Obsah: Rizika poškození zdraví v horách, základní pohybové vlastnosti a reakce na tělesnou zátěž, fyziologie pohybu v horách, aklimatizace na vyšší nadmořskou výšku, poruchy aklimatizace a akutní horská nemoc (dále jen AHN), léčení AHN,ostatní formy horské nemoci a onemocnění ve výšce, prevence AHN a pravidla aklimatizace, výživa ve vysokohorském prostředí, zásady aklimatizace velehorským výškám, taktika pro výstupy nad 5300 m, předpověď tolerance výšky, lékařské zabezpečení trekingu a velehorských expedic, věkové zvláštnosti a horolezectví žen, doporučení lékařů k zabezpečení výprav a expedic, obsah lékárničky.

2.6. Orientace vhorách

Praha 1999, Ivo Hejl.

Obsah: Rozdíly mezi orientací ve značeném a ve velehorském terénu, mapy, zobrazení terénu, mapy vhodné pro VHT, pomůcky pro orientaci, měření azimutu v terénu a na mapě, určování výšek, práce s mapou, odměřování vzdáleností z mapy, výškové údaje na mapách, odhad vzdáleností a výšek, náhradní určování světových stran, příprava túry, značení turistických cest, orientace pomocí GPS.

2.7. Alpy, rozdělení horstva, historie alpinismu

Praha 1999, Otokar Simm, Ladislav Jirásko.

Obsah: Rozdělení Alp, Západní Alpy, Východní Alpy, objevování Alp, historie alpinismu.

2.8. GPS – praktická příručka

Praha 1999, Vladimír Štádler.

Obsah: Co je to GPS, mapy, navigační mapy, pasivní nebo aktivní využití GPS přijímače, navigace v různých podmínkách, navigace v komplikovaných podmínkách, teorie chyb, jiné souřadné systémy, další metody GPS navigace.

2.9. Lyžování, vysokohorské lyžování a skialpinismus

Praha 2000, Jaromír Charvát, Ladislav Bureš.

Obsah: Sníh, sněhové laviny, ledové laviny, kamenné laviny, plánování túry z pohledu minimalizace lavinového rizika, chování při sražení a zasypání lavinou, moderní technické pomůcky pro záchrannou činnost v lavinách.

2.10. Skalní oblasti v Čechách

Praha 2000, Alexandr Krško.

Obsah: Holý vrch (Praha), Kozí hřbety (Praha), Čertovy skály u Černolic, Vraní skály u Zdic, Dehetnická skála u Zbiroha, Černá skála u Zbiroha, Věže u hájovny u Zbiroha, Petrovka u Zbiroha, skalky u Žežlic, Osm špicí u Domoradic, Choustník (Tábor), skály u Bechyně, Písecké skály, skála u Zábrdského mlýna (Prachatice), skály na ‚strašidlech‘(Hor.Blatná), Kapucínské skály (Ležky), Bořeň (Bílina), Kozinec u Žel.Brodu, skály u Radyně, skály v údolí Vrchlice (Kutná Hora).

 

3. Metodické příručky

3.1. Bezpečnost při vysokohorské turistice

Praha 1990, Ladislav Jirásko.

Obsah: Výcvikové minimum VHT, řád úrazové zábrany,výstroj a výzbroj pro VHT a její používání, nebezpečí v horách, orientace, náplň školení, přehled cvičných terénů pro VHT.

3.3. Zásady první pomoci při úrazech při VHT

Praha 1991, kolektiv komise VHT KČT.

Obsah: Zásady bezpečného pohybu v horách, AHN, zásady první pomoci při úrazech a onemocnění v horách, příprava vysokohorského turisty, zásady výcviku VHT na cvičných skalách a ve velehorách, skialpinismus a vhodné terény, zásady pro přípravu akce.

3.3. Vysokohorská turistika a ochrana přírody

Praha 1985, komise VHT ST ČSTV.

Obsah: Ochrana přírody, zásady vysokohorské turistiky, povolení horolezecké činnosti a výcviku VHT, turistika v NP Nízké Tatry, zásady správného chování vysokohorských turistů v přírodě.

3.4. Turistika v horách

Praha 1978, Ivo Hejl.

Obsah: Názvosloví, vybavení turistů, technika a taktika pohybu v horách, orientace v terénu, nebezpečí v horách, celoroční příprava turistů, zdravotní příprava, ochrana přírody, horské oblasti v Čechách, na Moravě a na Slovensku.

4. Kvalifikace ve vysokohorské turistice

Praha 1996, Otokar Simm, novelizace 2002 kolektiv sekce VHT, poslední aktualizace schválená sekcí VHT 2008.

        stáhnout

Obsah: Výcvikové minimum VHT, vedoucí, cvičitel, vůdce a lektor VHT, podmínky organizace, zapojení organizačního sboru do činnosti zkušebních komisí, teoretické otázky a praktické znalosti vyžadované při zkouškách, potvrzení kvalifikace, pravidla jmenování, doškolování lektorů VHT.

5. Zásady vyhlášené sekcí VHT

5.1 Zásady poskytování dotací z rozpočtu sekce VHT KČT na metodické a další činnosti sekce VHT, Praha 2003, sekce VHT

        stáhnout

Obsah: Zásady financování VM VHT, školení a zkoušek metodických pracovníků ve VHT, seminářů lektorů VHT, delegací členů sekce a oblastních aktivistů VHT KČT.

 

5.2 Zásady činnosti školícího střediska VHT KČT, Praha 2003, Sekce VHT KČT.

        stáhnout

Obsah: Účel a poslání školícího střediska (dálen jen ŠS), pobočky ŠS, vedoucí a garanti ŠS, lektoři VHT, materiální vybavení ŠS, inventarizace majetku ŠS, financování ŠS a informovanost o činnosti ŠS.

6. Odkazy

Tento materiál byl zpracován jako seznam metodických a jiných materiálů, které sekce vydala pro potřeby členů sekce VHT KČT, dále pro potřeby metodických pracovníků VHT a pro zájemce o kvalifikaci ve VHT jako základní informace o metodických materiálech pro přípravu na zkoušky.

Obsah tohoto seznamu bude postupně doplňován o nové či aktualizované materiály tak, jak budou sekcí VHT projednány a schváleny.

Dostupnost materiálů

Literaturu, metodické materiály a další uvedené materiály lze získat následovně:

 1. Edice naučné literatury – obdrželi všichni aktivní metodičtí pracovníci ve VHT. Noví absolventi je obdrží ve školicím středisku, kde získali kvalifikaci nebo prostřednictvím aktivisty VHT příslušné oblasti, který si sadu vyžádá na sekci VHT zasláním žádosti.
 2. Metodické příručky – jedná se o dříve vydané a distribuované materiály, které by měly být u předsedů odborů KČT.
 3. Všechny ostatní uvedené materiály jsou k dispozici na webu KČT (sekce vysokohorské turistiky)

 

 

Generální partner

Hlavní partneři

 •  
 •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte