KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Vaše dobrá značka  KČT značky

Vyhledat

 

 

Metodický list sekce VHT

Vážení aktivisté vysokohorské turistiky voblastech KČT, vážení lektoři VHT,

z pověření sekce VHT se na Vás obracím snávrhem na pravidelné roční vydávání metodického listu VHT, který by obsahoval „doporučené túry VHT" získané Vaším prostřednictvím od metodických pracovníků VHT KČT zVašich oblastí. Vlastním záměrem je (tak jak jsme o tom diskutovali již na loňském celostátním aktivu) vydávat pro potřeby odborů KČT, které provozují VHT, aktuální zpřesňující doplňky stávajících průvodců, a sice zpracované těmi, kteří příslušnou túru absolvovali.

Pro nastartování tohoto systému Vám zasílám následující materiály schválené sekcí VHT:

1. Legendu k tabulkovému zpracování doporučené túry

DT legenda.doc

2. Vzorově vyplněnou tabulku

       viz nahoře uvedené doporučené trasy

4. Prázdnou tabulku

DT tabulka.doc

5. Vybavení na VHT (v tabulce je na jednotlivé typy vybavení odkazováno).

DT vybavení.doc

Předpokládaný postup:

Aktivisté VHT předají (přepošlou) se svým komentářem přiložené materiály všem aktivním metodickým pracovníkům VHT své oblasti s tím, že vprůběhu roku budou zpětně shromažďovat jednotlivé jimi absolvované a zpracované doporučené túry VHT (ne starší 2-3 roky) a průběžně je po svém odborném posouzení zasílat elektronicky na adresu předsedy sekce VHT. Ten je bude průběžně předávat členům sekce VHT kposouzení a na nejbližším zasedání sekce VHT budou po případné korektuře (vždy prokonzultované se zpracovatelem) schváleny a zaregistrovány. Ihned po zasedání sekce VHT budou rozesílány elektronicky zpět aktivistům a lektorům a jejich prostřednictvím všem metodickým pracovníkům VHT voblastech, aby mohly být co nejvíce využívány a doporučovány. Vzávěru roku (nejlépe na celostátním Aktivu VHT) budou zpracované a doporučené túry VHT vydány formou metodického listu a následně zveřejněny na webových stránkách sekce VHT KČT.

Děkuji předem za spolupráci.

S pozdravem Mgr. Václav Průcha, předseda sekce VHT KČT

 

 

 

Generální partner

Hlavní partneři

  •  
  •  

Sbírkový účet: 115-9884740207/0100

DMS

Na požádání (kct@kct.cz)      bude   dárci
vystaveno    potvrzení,   díky      kterému
si     může    o    hodnotu     daru       snížit
základ daně z příjmu.

Podpořte